Νέους στόχους για την δραστική περαιτέρω μείωση των εκπομπών ρύπων των οχημάτων έως το 2030 ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΕΕ: Νέες προδιαγραφές ρύπων

Η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους στόχους που αναμένεται να θέσει αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων των επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με χρονικό ορίζοντα έως το 2030.

 
Με βάση την υλοποίηση των δεσμεύσεων που η ΕΕ έχει αναλάβει μέσω και της συμφωνίας του Παρισιού αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών ρύπων στα νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για τους νέους στόχους που αναμένεται να ισχύσουν σε βάθος χρόνου.
Μεταξύ των στόχων που έχει προτείνει η Επιτροπή, περιλαμβάνονται τα χρονικά ορόσημα του έτους 2025 και του 2030, οπότε και οι εκπομπές ρύπων (π.χ. του διοξειδίου του άνθρακα) θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά –τουλάχιστον- 40% σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα και κατά 30% σε σύγκριση με το 2021.
Μεταξύ των μέτρων που έχουν προταθεί στο πλάνο της προώθησης της «καθαρής κινητικότητα» αξίζει να αναφέρουμε τα εξής:
  • Νέα πρότυπα CO2
  • Νέα οδηγία για την προώθηση «καθαρών» οχημάτων που θα προβλέπει λύσεις με τους ελάχιστους δυνατούς ρύπους π.χ. για τις προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων κ.ο.κ.
  • Νέο σχέδιο δράσης και επενδυτικές λύσεις για τη διευρωπαϊκή ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών τύπων καυσίμων με στόχο να αυξηθούν οι επενδύσεις και να βελτιωθεί η αποδοχή των εν λόγω τύπων καυσίμου από τους καταναλωτές.
  • Αναθεώρηση της οδηγίας για τις συνδυασμένες μεταφορές που θα διευκολύνει τις εταιρείες στη διεκδίκηση κινήτρων για πιο οικολογική λειτουργία.
  • Νέα οδηγία για τις υπηρεσίες επιβατικών οδικών μεταφορών (με λεωφορεία), η οποία θα τονώσει την ανάπτυξη λεωφορειακών συνδέσεων για μεγάλες αποστάσεις σε όλη την Ευρώπη, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις για τη μη χρήση ιδιωτικών οχημάτων, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση των εκπομπών ρύπων και της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
  • Νέες πρωτοβουλίες στον τομέα της εξέλιξης των μπαταριών, μια στρατηγικής σημασίας εξέλιξη που επιφέρει ανάπτυξη στην βιομηχανική πολιτική της ΕΕ καθώς στόχος είναι τα οχήματα και οι μελλοντικές λύσεις κινητικότητας να εφευρίσκονται και να παράγονται εντός της ΕΕ.

 

ΔΙΕΘΝΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ