Εκτακτα μέτρα για τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία ΔΧ

Επιτρέπεται μέχρι την 31η Μαΐου 2020 η προσωρινή κατάθεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας (προσωρινή ακινησία). Ενημερωθείτε για τις σχετικές διατάξεις εδώ…

 
Με σχετική απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γ. Κεφαλογιάννη, ανακοινώθηκες πως παρέχεται πλέον σε επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης (Ε.Τ.Λ.Δ.Χ.) ή Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων, η δυνατότητα προσωρινής κατάθεσης της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων των οχημάτων ιδιοκτησίας τους, εφαρμόζοντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 της Υ.Α. Φ10035/2523/131/16 (Β 2896/12-89-2016).
Τις σχετικές εγκυκλίους αναφορικά με την προσωρινή ακινησία ΦΔΧ & ΕΔΧ μπορείτε να βρείτε και εδώ
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ