Επιχορήγηση από 5.000 έως 50.000 ευρώ δικαιούνται οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές μέσω του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Επιδότηση έως 50.000 ευρώ για τις μεταφορικές επιχειρήσεις

Οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών δικαιούνται επιδότηση από 5.000 – 50.000 ευρώ λόγω των συνεπειών στη λειτουργία τους από την πανδημία του COVID-19.

Με δεδομένη την ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία μέσω πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ, οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων (ΚΑΔ 4941) μπορούν να υποβάλλουν αίτημα κρατικής ενίσχυσης στις περιφέρειες όπου δραστηριοποιείται η εκάστοτε εταιρεία.
Η χρηματοδότηση θα καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης για το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ αντίστοιχα.
Σε ότι αφορά στην Περιφέρεια Αττικής, η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους είναι η 23η Οκτωβρίου 2020 και η λήξη έχει οριστεί για την 20η Νοεμβρίου 2020.
 

Advertisement