Ερχονται τα πρώτα 300 λεωφορεία με leasing

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη δαπάνη ύψους 40,32 εκ. ευρώ για την μίσθωση 300 λεωφορείων, τεχνολογίας Euro5 ή νεότερης για χρονικό διάστημα τριών ετών.

 
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη δαπάνη 40,32 εκ. ευρώ για τη βραχυχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση 300 πετρελαιοκίνητων λεωφορείων (αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro5 ή νεότερης), για χρονικό διάστημα 3 ετών με δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος. Η εν λόγω δαπάνη αφορά στα έτη 2021 – 2023, με προαίρεση το 2024.
Η διαγωνιστική διαδικασία για την εν λόγω προμήθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και σε συνδυασμό με την σύμπραξη των ΟΑΣΑ / ΟΣΥ με τα ΚΤΕΛ Αττικής, εκτιμάται πως η ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων της ΟΣΥ θα προσεγγίζει το 50% του υφιστάμενου ενεργού στόλου.
Από τη σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ, ο ΟΑΣΑ εκτιμά πως θα ενισχύσει τον στόλο του με 203 οχήματα και 550 οδηγούς ημερησίως.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement