Ακόμη και η ποινή της ισόβιας κάθειρξης προβλέπεται για συγκεκριμένες τροχαίες παραβάσεις στο νέο Ποινικό Κώδικα που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου!

Εως και ισόβια κάθειρξη για τους παραβάτες του ΚΟΚ

Με βάση το νέο Ποινικό Κώδικα που τίθεται σε ισχύ από 1η Ιουλίου, προβλέπονται νέες ποινές για τις τροχαίες παραβάσεις που φτάνουν έως και την ισόβια κάθειρξη π.χ. για την πρόκληση πολύνεκρων τροχαίων δυστυχημάτων!

 
Ο νέος Ποινικός Κώδικας (νόμος 4619/2019) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 95/11.6.2019 και τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου, ουσιαστικά καταργεί τον προηγούμενο που ίσχυε από την 1η Ιανουαρίου του… 1951.
Κεντρική… ιδέα του νέου Ποινικού Κώδικα είναι ουσιαστικά η ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος ποινών που ισχύουν για διάφορες τροχαίες παραβάσεις, η κατάργηση πολλαπλών αναχρονιστικών διατάξεων, η κατάργηση των πταισμάτων και ο εξορθολογισμός των οικονομικών εγκλημάτων.
Με βάση τα όσα προβλέπονται λοιπόν σε αυτόν, όποιος οδηγεί κάποιο όχημα έχοντας καταναλώσει ποσότητα οινοπνεύματος ή έχοντας κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ή είναι σωματικά / πνευματικά εξαντλημένος ή αντίστοιχα, οδηγεί αντίστροφα στο ρεύματα της εκάστοτε κατεύθυνσης σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς ή οδηγεί σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια, ή πλατείες ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά μη ασφαλές ή είναι φορτωμένο με μη ασφαλή τρόπο, θα τιμωρείται (εφόσον δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις), με φυλάκιση έως 3 έτη ή με χρηματική ποινή, στην περίπτωση που από τις πράξεις του προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένη περιουσία.
Αντίστοιχα, με φυλάκιση ενός (1) έτους θα τιμωρούνται οι παραβάτες των οποίων οι πράξεις είχαν ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, με κάθειρξη 10 ετών αν προκλήθηκε ο θάνατος άλλου ανθρώπου ενώ, στην περίπτωση πρόκληση μεγάλου αριθμού ανθρώπινων απωλειών, το δικαστήριο θα μπορεί να επιβάλλει ακόμη και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.
Αντίστοιχα, αν κάποιος οδηγεί επικίνδυνα από αμέλεια και από την πράξη του προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένες περιουσίες ή για ανθρώπους, θα τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών ή χρηματική ποινή.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ