Η Μ. Βρετανία πρέπει να συμμορφωθεί με την «ευρωβινιέτα»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη χώρα να εκπληρώσει τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/62/ΕΚ σχετικά με το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας για φορτηγά οχήματα.

 
Η εν λόγω οδηγία ορίζει τις αρχές που διέπουν την επιβολή ετήσιων φόρων, διοδίων ή τελών από τα κράτη – μέλη της ΕΕ, σε ότι αφορά στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.
Στην παρούσα φάση, η αρμόδια Επιτροπή της ΕΕ θεωρεί πως το τέλος που έχει θεσπιστεί για τα βαρέα φορτηγά από το Ην. Βασίλειο (από το 2014), συνιστά φόρο που μπορεί να επιβληθεί μόνο από κράτος – μέλος ταξινόμησης.
Παράλληλα, το εν λόγω τέλος εισάγει διακρίσεις εις βάρος των αλλοδαπών μεταφορέων σε σύγκριση με τους εγχώριους, οι οποίοι αποζημιώνονται μέσω της μείωσης του ετήσιου φόρου που καταβάλλεται για τα οχήματα που είναι ταξινομημένα στη χώρα.
Με αυτό το δεδομένο, η Μ. Βρετανία έχει πλέον προθεσμία δύο (2) μηνών για να κοινοποιήσει στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέτρα εφαρμογής, διαφορετικά θα παραπεμφθεί στο ευρωπαϊκό δικαστήριο.
Αξίζει να αναφέρουμε επίσης πως, το δίκαιο της ΕΕ θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται πλήρως στη Μ. Βρετανία κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.
 

 

ΔΙΕΘΝΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ