Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τις άδειες ΕΔΥΜ 2020 από 13/11 – 2/12/2019.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις άδειες ΕΔΥΜ 2020

Από 13/11 – 2/12/2019, οι ενδιαφερόμενοι οδικοί μεταφορείς θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την χορήγηση των 60 πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ για το έτος 2020.

 
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Τμήμα Διεθνών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οδικοί μεταφορείς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μια από 60 πολυμερείς άδειες ΕΔΥΜ για το έτος 2020, μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στο διάστημα από 13 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2019.
Το εν λόγω μέτρο αφορά σε μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και χρησιμοποιούν φορτηγά οχήματα τεχνολογίας Euro IV (4) και άνω.
Η χορήγηση των εν λόγω αδειών, θα γίνει με βάση τον πίνακα δικαιούχων που θα καταρτιστεί αφού ληφθεί υπόψη:
Α. Η δυναμικότητα των επιχειρήσεων (αριθμός των οχημάτων που κατέχει έκαστη).
Β. Η αποτελεσματικότητα στη χρήση της χορηγηθείσας άδειας ΕΔΥΜ κατά το προηγούμενο έτος.
Γ. Η προστασία του περιβάλλοντος (φορτηγά οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro IV, V, EEV, VI).
Παράλληλα, οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 1 – 16, δεν έχουν κανέναν εδαφικό περιορισμό ως προς τη χρήση τους ενώ, για τις άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 – 60 και αναφορικά με τη χρήση τους στο έδαφος της Ρωσίας, της Αυστρίας και της Ιταλίας, ισχύουν οι εξής εδαφικοί περιορισμοί:
  • Για τη Ρωσία: Οι άδειες ΕΔΥΜ από 17 – 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ούτε για διέλευση από τη Ρωσία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για διενέργεια μεταφοράς από / προς τη Ρωσία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδος – Ρωσίας και η διέλευση τράνζιτ από τη Ρωσία καλύπτονται από την ανταλλασσόμενη ποσόστωση βάσει της Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών Ελλάδας – Ρωσίας.
  • Για την Αυστρία: Ομοίως, οι άδειες ΕΔΥΜ από 17 – 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ούτε για διέλευση από την Αυστρία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για διενέργεια μεταφοράς από / προς την Αυστρία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδος – Αυστρίας και η διέλευση τράνζιτ από τη Αυστρία καλύπτονται από την χρήση κοινοτικής άδειας.
  • Για την Ιταλία: Οι άδειες με αύξοντα αριθμό 59 – 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διέλευση από την Ιταλία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για τη διενέργεια μεταφορών από / προς την Ιταλία (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας – Ιταλίας και η διέλευση τράνζιτ από την Ιταλία καλύπτονται από τη χρήση κοινοτικής άδειας.
Σε περίπτωση που οι μεταφορείς που βρίσκονται στις πρώτες 16 θέσεις του πίνακα κατάταξης έλαβαν και κατά το προηγούμενο έτος (2019) άδεια ΕΔΥΜ χωρίς περιορισμό, αλλά από το βιβλίο διαδρομών του 2019 δεν προκύπτει αντίστοιχη μεταφορική δραστηριότητα, δηλαδή διενέργεια οποιουδήποτε είδους μεταφοράς από / προς τη Ρωσία, η διενέργεια τριγωνικών μεταφορών από / προς την Αυστρία, τότε τίθενται εκτός των 16 πρώτων θέσεων της κατάταξης, δηλαδή θα καταλάβουν μια από τις επόμενες θέσεις. Η θέση τους στην πρώτη 16άδα θα παραχωρείται σε μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω χώρες, εφόσον αυτοί προσκομίσουν τελωνειακά έγγραφα που να το αποδεικνύουν (π.χ. Δελτίο TIR(.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες εδώ
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ