Τη δυνατότητα απόκτησης και βαρέων φορτηγών (3,5t.+) με λειτουργική μίσθωση εξετάζει η Πολιτεία σε μια προσπάθεια παροχής κινήτρων για την ανανέωση του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων.

Μισθώσεις και για βαρέα επαγγελματικά;

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Πολιτεία εξετάζει το ενδεχόμενο να θεσπίσει τη δυνατότητα μίσθωσης και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, ως κίνητρο και για την ανανέωση του «γερασμένου» στόλου οχημάτων.

 
Η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων και κινήτρων που θα ωθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αντικαταστήσουν τον… υπέργηρο στόλο των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, ειδικά στα φορτηγά, είναι μια από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο υπό εξέταση Εθνικό Σχέδιο για την αναβάθμιση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και οι διεργασίες του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, που μεταξύ άλλων, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, απεργάζονται την θέσπιση της δυνατότητας (χρονο)μίσθωσης και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, όπως ισχύει ήδη για τα ελαφρά επαγγελματικά (έως 3,5t.).
Με βάση τα όσα έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής, είμαστε σε θέση να αναφέρουμε πως η μίσθωση θα έχει την μορφή «λειτουργικής μίσθωσης» (operating leasing), γεγονός που συνεπάγεται πως οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να μισθώσουν ένα φορτηγό όχημα άνω των 3,5t. απευθείας από την εισαγωγική επιχείρηση (π.χ. αντιπροσωπεία) και όχι απαραίτητα από μια εταιρεία leasing.
Το νομοθετικό πλάνο θα επιτρέπει πολλαπλές διευκολύνσεις για τους τύπους των φορτηγών οχημάτων που θα είναι σε θέση να μισθώσει ο ενδιαφερόμενος, διασφαλίζοντας του επιλογές π.χ. ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την κατηγορία μεικτού βάρους.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα μπορεί να ανέρχεται έως και στα πέντε έτη με το μηνιαίο μίσθωμα να περιλαμβάνει το κόστος ασφάλισης, τα τέλη κυκλοφορίας, το κόστος συντήρησης κ.ά. ενώ θα δίδεται η δυνατότητα στον πελάτη, να μπορεί να αποκτήσει / αγοράσει το όχημα μετά τη λήξη της διάρκειας μίσθωσης. Φυσικά, η τελευταία παράμετρος (που θα έχει προσυμφωνηθεί), θα επηρεάζει σημαντικά το ύψος του μηνιαίου μισθώματος.
Παράλληλα, μια ακόμη ελκυστική παράμετρος σχετίζεται με τη φορολογία δεδομένου ότι, το μίσθωμα δεν θα επηρεάζει τα ακαθάριστα έσοδα του πελάτη. Πέραν όλων των παραπάνω, μέσω του operating leasing, οι επαγγελματίες θα μπορούν να καλύψουν τυχόν έκτακτες ανάγκες της επιχείρησης τους (αυξημένο μεταφορικό έργο).
Περισσότερα σύντομα…
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ