Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής & Εταιρικής Ανάπτυξης της ΔΕΠΑ, κ. Στέφανος Οικονομίδης, μας μιλά για τα μεγάλα οφέλη που προσφέρει η χρήση του FISIKON, ως καύσιμο στην αυτοκίνηση.

Νέα εποχή για ΔΕΠΑ & FISIKON

Προκειμένου να σκιαγραφήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νέες εξελίξεις στην αγορά του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, συνομιλούμε με τον Αναπληρωτή Διευθυντή Δραστηριοτήτων Στρατηγικής & Εταιρικής Ανάπτυξης της ΔΕΠΑ, κ. Σ. Οικονομίδη.

 
Σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου (CNG ή Fisikon όπως είναι η εμπορική του ονομασία στην ελληνική αγορά), ως καύσιμο για τον κλάδο της αυτοκίνησης, ήρθαμε σε επαφή με τον κ. Στέφανο Οικονομίδη, Αναπληρωτή Διευθυντή Δραστηριοτήτων Στρατηγικής & Εταιρικής Ανάπτυξης της ΔΕΠΑ.
Στην πληρέστατη και άκρως κατατοπιστική συνέντευξη που μας παραχώρησε, μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο της αεριοκίνησης, τα μελλοντικά πλάνα της ΔΕΠΑ αναφορικά με την επέκταση του δικτύου πρατηρίων ανεφοδιασμού στην ευρύτερη ελληνική επικράτεια στο άμεσο μέλλον και φυσικά, στα οφέλη που διασφαλίζει στον επαγγελματία αυτοκινητιστή η χρήση του εναλλακτικού αυτού τύπου καυσίμου, τόσο για την… τσέπη του όσο και για το περιβάλλον….
 
Α.Τ.Ε.: Με ποιους τρόπους αλλάζει το ισχύον νομικό πλαίσιο, το πρόσφατο νομοσχέδιο για τα εναλλακτικά καύσιμα; Ποιες οι σημαντικότερες νέες ρυθμίσεις και πως αυτές εξορθολογίζουν την αγορά και προωθούν τη χρήση του φυσικού αερίου;
Σ.O.: Στο εν λόγω νομοσχέδιο, για τη διαμόρφωση του οποίου, η ΔΕΠΑ είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, δεν υπάρχουν εκτεταμένες αναφορές καθώς είχε προηγηθεί το 2014 το εξειδικευμένο νομοθετικό πλαίσιο για τα πρατήρια CNG. Ουσιαστικά, λίγες είναι οι παράγραφοι που αφορούν διατάξεις, οι οποίες έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο για το CNG.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών, είναι η αναφορά στους διαχειριστές πρατηρίων. Επί πλέον δίδονται οι δέουσες εξουσιοδοτήσεις για την περαιτέρω βελτίωση της νομοθεσίας για τα πρατήρια CNG.
 
Α.Τ.Ε.: Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να παρουσιάσει μέχρι τον Νοέμβριο του 2019, σχετική Έκθεση στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την προώθηση των εναλλακτικών τύπων καυσίμων. Ποιες είναι οι προτάσεις της ΔΕΠΑ σε αυτήν την προσπάθεια; Τι μπορούμε να περιμένουμε σχετικά;
Σ.O.: Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, υπάρχουν κίνητρα που σχετίζονται με τη χρήση εναλλακτικών τύπων καυσίμων, τα οποία θεσπίζει η εκάστοτε Πολιτεία. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε διαφόρων τύπων κίνητρα για την αγορά οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων, την μείωση ή ακόμη και τον μηδενισμό των Τελών Κυκλοφορίας, για τέτοιου είδους οχήματα, κάτι που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν συμβαίνει… προς το παρόν. Θεωρούμε πως πολλές τέτοιες ρυθμίσεις επιβάλλεται να θεσπιστούν και αν θέλετε τη γνώμη μου, θα έπρεπε να ισχύουν ήδη.
Εντούτοις αυτό, σε πιο περιορισμένη φυσικά κλίμακα, το πράττει η ΔΕΠΑ. Δηλαδή εμείς έχουμε θέσει κάποια κίνητρα, τα οποία ωστόσο απευθύνονται στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων.
Σε ότι αφορά στο ερώτημα σας, ως ΔΕΠΑ έχουμε ήδη θέσει ορισμένα ζητήματα στους αρμόδιους φορείς, με τους οποίους αναμένεται να υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις επί του θέματος.
Μια από τις προτάσεις, που αξίζει να σημειώσουμε και δεν επιφέρει μειώσεις στα κρατικά έσοδα, είναι η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης εντός του Δακτυλίου της πρωτεύουσας, για τα εκ μετατροπής οχήματα που κάνουν χρήση του CNG, καθώς πρόκειται για οχήματα που εκπέμπουν –πλέον- ιδιαίτερα χαμηλούς ρύπους.
Φυσικά, η Πολιτεία ενδεχομένως να μην είναι σε θέση αυτήν τη στιγμή να υλοποιήσει και άλλες προτάσεις, που ενέχουν οικονομικές επιπτώσεις, όπως π.χ. η μείωση ή και ο μηδενισμός του Τέλους Ταξινόμησης για εργοστασιακά οχήματα με CNG.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε προετοιμαστεί για να βάλουμε ποικίλες προτάσεις στο τραπέζι των συζητήσεων με τα Υπουργεία.
Εξάλλου δεν πρέπει να παραβλέπουμε πως, πρόθεση των κρατών – μελών της Δυτικής Ευρώπης, είναι η ενίσχυση σε μεγάλο βαθμό της χρήσης καυσίμων όπως το φυσικό αέριο, δεδομένων των πολλαπλών πλεονεκτημάτων που έχουν να επιδείξουν σε σχέση με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα όπως είναι η αμόλυβδη βενζίνη ή το πετρέλαιο κίνησης.
Παράλληλα, όλοι γνωρίζουμε ότι  οι αυτοκινητοβιομηχανίες, έχουν αυξήσει σημαντικά τα κονδύλια που διαθέτουν στην Έρευνα και Εξέλιξη νέων τεχνολογιών για τους κινητήρες των οχημάτων τους για χρήση του φυσικού αερίου ως καύσιμο. Ειδικά σε ότι αφορά στο CNG, έχουν κυκλοφορήσει πολλά νέα μοντέλα, κάτι που δεν ισχύει για άλλα εναλλακτικά καύσιμα.
 
Α.Τ.Ε.: Δεδομένου ότι τα επαγγελματικά οχήματα, ελαφρά ή βαρέα, διανύουν κατά μέσο όρο πολλαπλάσια χιλιόμετρα σε σχέση με τα επιβατικά οχήματα σε ετήσια βάση, το Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας τους επηρεάζεται σημαντικά από το κόστους του καυσίμου που χρησιμοποιούν. Υπάρχουν σχετικές μελέτες της ΔΕΠΑ που να προσδιορίζουν, έστω και χονδρικά, τα οφέλη για έναν επαγγελματία από τη χρήση του FISIKON;
Σ.O.: Ο ένας από τους δύο στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει η ΔΕΠΑ για την ανάπτυξη της αγοράς του φυσικού αερίου ως καυσίμου οχημάτων στην Ελλάδα, είναι η δημιουργία στόλων επαγγελματικών οχημάτων που κάνουν χρήση του CNG. Δεδομένου ότι τα εν λόγω οχήματα (ελαφρά ή βαρέα) διανύουν σε ετήσια βάση αυξημένο αριθμό χιλιομέτρων, αποτελούν τους βασικούς τομείς της αγοράς αυτοκινήτων που εστιάζουμε. Το καύσιμο για τους επαγγελματίες έχει σημαντική συμμετοχή στο λειτουργικό κόστος της δραστηριότητάς τους.
Εξάλλου, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε και γρηγορότερες αποσβέσεις στον δεύτερο στρατηγικό στόχο της ΔΕΠΑ, που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων ανεφοδιασμού που δημιουργούμε.
Απαντώντας στο ερώτημα σας, θα μπορούσα να αναφέρω πως αν ένα βενζινοκίνητο όχημα μετατραπεί για να κάνει χρήση φυσικού αερίου, ή αντικατασταθεί με ένα όχημα CNG, τότε το όφελος για τον ιδιοκτήτη του μεταφράζεται σε μείωση του κόστους καυσίμου κατά 60% - 65%.
Αντίστοιχα στην περίπτωση της αντικατάστασης του πετρελαίου κίνησης ή του υγραερίου με φυσικό αέριο, το όφελος στο κόστος καυσίμου είναι της τάξης του 40%.
 
Α.Τ.Ε.: Προκειμένου οι επαγγελματίες να στραφούν στη λύση του φυσικού αερίου ως καύσιμο για τα οχήματα τους, επιβάλλεται να υπάρχει επαρκές δίκτυο πρατηρίων ανεφοδιασμού. Σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το υφιστάμενο δίκτυο στην ευρύτερη επικράτεια της Ελλάδος και τι να περιμένουμε στη συνέχεια;
Σ.O.: Η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων FISIKON, αποτελεί τον κύριο στόχο της ΔΕΠΑ. Αν δεν υπάρχει επαρκές δίκτυο, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη της «Αεριοκίνησης» στην Ελλάδα. Εξάλλου αυτό που γνωρίζουμε από το εξωτερικό αλλά και αυτό έχει δείξει και η ως τώρα εμπειρία μας είναι ότι οι ενδιαφερόμενες κατηγορίες, το πρώτο πράγμα που μας ζητούν, είναι η ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων.
Στην παρούσα φάση, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα βασικό δίκτυο, καλύπτοντας τον κεντρικό οδικό άξονα της χώρας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με δύο πρατήρια στη Θεσσαλονίκη, από ένα πρατήριο στις πόλεις της Λάρισας, του Βόλου και της Λαμίας (επί της Εθνικής Οδού το τελευταίο) καθώς και πέντε πρατήρια στην Αθήνα, με ένα έκτο να είναι έτοιμο να λειτουργήσει μέσα στον επόμενο μήνα.
Μέχρι στιγμής, οι επαγγελματίες που διαθέτουν οχήματα φυσικού αερίου, εξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό από το δίκτυο αυτό. Ωστόσο, δεν πρόκειται να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε τους ιδιώτες με Ι.Χ. φυσικού αερίου, αν δεν επεκτείνουμε το δίκτυο μας.
Προκειμένου να ανταποκριθούμε καλύτερα στην αυξανόμενη ζήτηση, έχουμε στα άμεσα πλάνα μας τη δημιουργία άλλων τεσσάρων (4) πρατηρίων στην Αττική (¶λιμος, Ηλιούπολη, Πειραιάς και Ασπρόπυργος) καθώς και δύο ακόμη πρατήρια στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκίδα. Το σίγουρο λοιπόν είναι πως κατά τη διάρκεια του 2017, θα έχουν λειτουργήσει –τουλάχιστον- αυτά τα έξι (6) νέα πρατήρια. Και παράλληλα σχεδιάζουμε να επεκταθούμε και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του νέου πρατηρίου που αναμένεται να λειτουργήσει στα Ιωάννινα, σε συνεργασία με το τοπικό αστικό ΚΤΕΛ, που θα δώσει την δυνατότητα φυσικά, στον ανεφοδιασμό και όλων των υπολοίπων οχημάτων με FISIKON. Μάλιστα, το εν λόγω πρατήριο θα είναι το πρώτο που θα λειτουργήσει με μεταφορά CNG, δηλαδή δεν θα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο φυσικού αερίου.
 
Α.Τ.Ε.: Ποιες είναι οι βλέψεις της ΔΕΠΑ σχετικά με ενδεχόμενες συνεργασίες με Δήμους, ΟΤΑ κ.ο.κ., προκειμένου να προωθηθεί η χρήση του φυσικού αερίου ως καύσιμο για τους στόλους οχημάτων που διατηρούν οι εν λόγω φορείς;
Σ.O.: Είναι σε εξέλιξη ένα σχετικό πρόγραμμα και θα υπάρξουν ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή του. Φυσικά, η δημιουργία επιπλέον πρατηρίων ανεφοδιασμού που θα καλύπτουν τις ανάγκες αυτών, είναι μια εξέλιξη που θα συμβάλει στην προώθηση της χρήσης του Fisikon και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
 
Α.Τ.Ε.: Αναφερόμενοι σε συνεργασίες, υπάρχουν στην παρούσα φάση ή προβλέπονται για το προσεχές μέλλον, προγράμματα επιδοτήσεων για εταιρικούς στόλους οχημάτων ή μεμονωμένους επαγγελματίες, που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα όχημα με κινητήρα φυσικού αερίου ή να διασκευάσουν τον κινητήρα του οχήματος που ήδη κατέχουν, για χρήση του CNG;
Σ.O.: Στην παρούσα φάση, η ΔΕΠΑ δρομολογεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδοτήσεων, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται τα δύο νέα μεγάλα πρατήρια στο Ρέντη και το Κορωπί (επίκειται η λειτουργία του). Έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα επιδότησης για την μετατροπή οχημάτων για χρήση φυσικού αερίου ως καύσιμο, σε εταιρείες με στόλους επαγγελματικών οχημάτων, στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τα εν λόγω πρατήρια.
Ουσιαστικά, εμείς θα προσφέρουμε την δωρεάν μετατροπή κάποιου ή κάποιων εκ των οχημάτων των εν λόγω εταιρειών προκειμένου, εφόσον δουν τα οφέλη από τη χρήση τους, να προχωρήσουν στην μετατροπή των υπολοίπων οχημάτων του στόλου τους. Φυσικά, περιττεύει να αναφέρουμε πως τα κόστη των προγραμμάτων αυτών που τα ονομάζουμε «Ambassador», καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τη ΔΕΠΑ.
Παράλληλα, ισχύει πρόγραμμα μερικής χρηματοδότησης στην αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στην ελληνική αγορά, με εργοστασιακούς κινητήρες φυσικού αερίου, διαφόρων εταιρειών. Δυστυχώς αυτό δεν επεκτείνεται και στον κλάδο των ΤΑΧΙ, ο οποίος μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως, καθώς αυτήν τη στιγμή υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη επιλογή.
Το πρόγραμμα μετατροπών που εφαρμόζουμε αφορά τόσο βενζινοκινητήρες όσο και πετρελαιοκινητήρες.
Ας σημειωθεί ότι όταν αναφερόμαστε σε μετατροπή πετρελαιοκινητήρων εννοούμε μικτή καύση. Για το λόγο αυτό η μετατροπή είναι περισσότερο συμφέρουσα στα βαρέα οχήματα τα οποία διανύουν μεγάλες διαδρομές με σταθερή ταχύτητα, οπότε η συμμετοχή του φυσικού αερίου στην καύση είναι αυξημένη και το οικονομικό αποτέλεσμα σημαντικό.
 
Α.Τ.Ε.: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται στην  παρούσα φάση η διαδικασία πιστοποίησης συνεργείων για διασκευές σε κινητήρες των οχημάτων που ήδη κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά; Ποια είναι τα επόμενα στάδια σε αυτόν τον τομέα;
Σ.O.: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που είχαμε ξεκινήσει σε αυτόν τον τομέα, ολοκληρώνεται σύντομα. Θελήσαμε να ελέγξουμε τις πρώτες μετατροπές ώστε να γίνουν με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο από αξιόπιστα συνεργεία και τεχνίτες, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και διαδικασίες που επιβάλλεται να πληρούνται στις μετατροπές των οχημάτων, κάτι που θεωρούμε ότι θα επιτύχουμε. Φυσικά το κράτος είναι αυτό που παρέχει τις σχετικές πιστοποιήσεις στα συνεργεία και τους τεχνίτες τους, ωστόσο εμείς φροντίσαμε να προσφέρουμε επιπλέον εκπαίδευση, μέσω του προγράμματος που εφαρμόζουμε.
 
Α.Τ.Ε.: Ας μιλήσουμε λίγο και για τα επιβατικά οχήματα. Πως κρίνετε μέχρι στιγμής τη «διείσδυση» του φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά; Πως θεωρείται πως θα δελεαστούν οι πολίτες για να επιλέξουν το CNG ως καύσιμο; Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο στρατηγικής που ακολουθεί η ΔΕΠΑ; Αν ναι, ποια είναι τα επόμενα στάδια;
Σ.O.: Στο «business plan» της ΔΕΠΑ, όπως αυτό είχε σχεδιαστεί εξ αρχής και υλοποιείται έκτοτε, ο βασικός στρατηγικός στόχος είναι ο κλάδος των επαγγελματικών οχημάτων. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως οι επαγγελματίες είναι ο καλύτερος… πρεσβευτής μας και για τους κατόχους Ι.Χ οχημάτων.
Εξάλλου, χωρίς δική μας ιδιαίτερη παρέμβαση, μπορείτε να διαπιστώσετε πως πλέον παρατηρείται αύξηση στις πωλήσεις και Ι.Χ. οχημάτων με κινητήρες φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά. Βεβαίως, όπως προανέφερα, η εν λόγω αγορά θα επηρεαστεί ακόμη περισσότερο από την επάρκεια του δικτύου πρατηρίων ανεφοδιασμού, επομένως με την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου θεωρούμε πως θα ενισχυθεί η διείσδυση του φυσικού αερίου ως καύσιμο και στα Ι.Χ.
Το μοναδικό ίσως μειονέκτημα του CNG είναι το μέγεθος της δεξαμενής του καυσίμου, το οποίο γίνεται περισσότερο εμφανές στα Ι.Χ. λόγω του όγκου που καταλαμβάνουν στο χώρο των αποσκευών.
Ωστόσο και εδώ υπάρχουν λύσεις που εφαρμόζεται επί του παρόντος στο εξωτερικό και αντιμετωπίζουν πολύ ικανοποιητικά το πρόβλημα. Τοποθετούνται συστοιχίες δεξαμενών μικρότερης διαμέτρου στο δάπεδο του χώρου αποσκευών, περιορίζοντας λίγο το ωφέλιμο ύψος του. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει και στην Ελλάδα, ωστόσο προϋποθέτει και βασίζεται κυρίως στο άνοιγμα της αγοράς.
Πιστεύουμε ότι η αγορά θα ακολουθήσει τη διαδρομή του υγραερίου. Το κόστος των μετατροπών του LPG στις αρχές ήταν της τάξης των 2.000 ευρώ ενώ πλέον υπάρχουν λύσεις με κόστος και κάτω των 700 ευρώ.
Αυτή αναμένεται να είναι και η πορεία του κόστους μετατροπής και για τα συστήματα CNG, που επίσης είναι στην παρούσα φάση στο ύψος των 2.000 ευρώ περίπου. Φυσικά, δεν πιστεύουμε ότι θα μειωθεί το κόστος τόσο πολύ, καθώς οι δεξαμενές του CNG είναι πιο ακριβές από τις αντίστοιχες του υγραερίου (λόγω σημαντικά υψηλότερων πιέσεων κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, ο αυξημένος αριθμός μετατροπών θα επιφέρει μείωση του κόστους.
Έτσι και αλλιώς όμως η απόσβεση του κόστους μετατροπής γίνεται σε πολύ μικρό χρόνο. Ιδίως σε οχήματα μεγάλων διανύσεων, είναι θέμα μηνών.
 
Α.Τ.Ε.: Καταλήγοντας, θα θέλαμε να σχολιάσετε το ενδεχόμενο εμπλοκής στην αγορά του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και νέων εταιρικών σχημάτων. Ποια είναι η θέση της ΔΕΠΑ;
Σ.O.: Το εν λόγω ζήτημα έχει ουσιαστικά δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά στον ανταγωνισμό στα πρατήρια όπου, είναι φυσικό πως κάποια στιγμή θα υπάρξουν επενδυτές που θα θελήσουν να δημιουργήσουν τα δικά τους δίκτυα πρατηρίων φυσικού αερίου. Θεωρώ πως θα θελήσουν να εμπλακούν σε αυτήν τη δραστηριότητα όταν εκτιμήσουν πως έχει δημιουργηθεί ένας κρίσιμος αριθμός οχημάτων που θα διασφαλίζει την γρήγορη απόσβεση των επενδύσεών τους. Εξάλλου, δεν πρέπει να παραβλέπουμε πως το κόστος δημιουργίας πρατηρίων φυσικού αερίου είναι αρκετά υψηλό και για αυτόν τον λόγο δεν έχει εισέλθει κάποιος ανταγωνιστής στην αγορά έως τώρα.
Η ΔΕΠΑ είναι πρωτοπόρος στην «Αεριοκίνηση» στην Ελλάδα, όπως άλλωστε είναι στο φυσικό αέριο γενικότερα, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.
Εμείς στην ομάδα της «Αεριοκίνησης» θεωρούμε πως ότι συνέβη και στην υπόλοιπη Ευρώπη αναφορικά με τα εναλλακτικά καύσιμα, θα συμβεί και εδώ. Το φυσικό αέριο ως καύσιμο για όλους τους τύπους οχημάτων, εμφανίζει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα και αργά ή γρήγορα θα δημιουργήσει τη δική  του αγορά. Όταν αυτό συμβεί, εκτός από τη ΔΕΠΑ, πιθανόν να ακολουθήσουν και άλλοι επενδυτές. Στην παρούσα φάση, εμείς συνεργαζόμαστε με τα ΕΛΠΕ για τη δημιουργία πρατηρίων Fisikon μέσα στα πρατήρια των εταιρειών ΕΚΟ και BP, ωστόσο αυτή η πρακτική μπορεί να διευρυνθεί.
Το δεύτερο σκέλος του ζητήματος αφορά στο LNG (Liquefied Natural Gas). Το LNG υγροποιημένο φυσικό αέριο-, διασφαλίζει τέσσερις φορές μικρότερο όγκο σε σχέση με το CNG (Compressed Natural Gas) που παραμένει αέριο ανεξαρτήτως πιέσεων. Εξάλλου, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, κυρίως φορτηγά, που κατασκευάζονται, εφοδιάζονται με δεξαμενές LNG, οι οποίες προσδίδουν στο όχημα πολύ μεγαλύτερη αυτονομία.
Ωστόσο, το πρόβλημα με το LNG είναι πως δεν υπάρχουν αρκετά πρατήρια, ακόμη και σε αγορές όπως της Ιταλίας, όπου το CNG είναι εξαιρετικά διαδεδομένο. Η Ελλάδα επίσης δεν περιλαμβάνεται στο δίκτυο των «Μπλε διαδρόμων» (Blue Corridors), το γνωστό πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διάδοση της χρήσης LNG στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές.
Επομένως, πρέπει να διανύσουμε ακόμη αρκετό δρόμο και υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να γίνουν στον συγκεκριμένο τομέα.
Το άνοιγμα αυτής της νέας αγοράς ενός οικονομικού, ασφαλούς και φιλικού προς το περιβάλλον καυσίμου κίνησης, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της Χώρας γενικότερα, καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αναβαθμίζει τις μετακινήσεις τόσο των πολιτών όσο και των εμπορευματικών μεταφορών.
 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement