Η Volvo Trucks ανακοίνωσε πως σύντομα θα είναι σε θέση να προσφέρει ηλεκτροκίνητες εκδόσεις φορτηγών τόσο για τις περιφερειακές μεταφορές…

… όσο και για τον –απαιτητικό- κατασκευαστικό κλάδο.

Νέα γκάμα ηλεκτρικών φορτηγών από τη Volvo (+video)

Με τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά για αστικές διανομές, η Volvo Trucks εμπλουτίζει τις προτάσεις της, τόσο στον κατασκευαστικό κλάδο όσο και στις εθνικές μεταφορές. Διαβάστε περισσότερα…

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μια από τις πιο βιώσιμες λύσεις / τάσεις/ προτάσεις ως προς την αναβάθμιση της αυτοκίνησης και τα φορτηγά οχήματα δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Σε μια προσπάθεια να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των μεταφορών σε συνδυασμό με τη μείωση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, είναι σαφές πως απαιτούνται αποδοτικές και βιώσιμες προτάσεις από τις διεθνείς αυτοκινητοβιομηχανίες για τους πελάτες τους, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν και στο ολοένα και αυξανόμενο μεταφορικό έργο που καλούνται να διαχειριστούν.
Με αυτό το σκεπτικό, η Volvo Trucks παρουσίασε πρόσφατα νέες ηλεκτροκίνητες προτάσεις φορτηγών οχημάτων για τις αστικές διανομές προϊόντων ενώ πλέον, μέσω επίσημης ανακοίνωσης της, επεκτείνει τις ηλεκτροκίνητες εκδόσεις οχημάτων της και στους κλάδους των κατασκευών και των περιφερειακών, εθνικών μεταφορών.
Σύμφωνα με σχετικές μελέτες της Volvo Trucks, οι περιφερειακές εμπορευματικές μεταφορές προβλέπουν τη χρήση οχημάτων που διανύουν κατά μέσο όρο περίπου 80.000 χλμ. σε ετήσια βάση, γεγονός που σημαίνει πως η χρήση ηλεκτροκίνητων προτάσεων θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά οφέλη στην προστασία του περιβάλλοντος.
Φυσικά υπάρχουν αρκετά προσκόμματα σε αυτήν την προσπάθεια δεδομένου ότι, για να αναπτυχθεί η χρήση ηλεκτροκίνητων φορτηγών επιβάλλεται η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου φόρτισης τους ενώ την ίδια στιγμή, επιβάλλεται να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη παροχή ενέργειας προς το εν λόγω δίκτυο. Την ίδια στιγμή, επιβάλλεται να δοθούν κίνητρα στις μεταφορικές επιχειρήσεις προκειμένου να καταστεί αποδοτική η επένδυση σε –νέας τεχνολογίας- ηλεκτροκίνητα φορτηγά οχήματα, δεδομένου και του ιδιαίτερα μικρού περιθωρίου κέρδους που παρατηρείται στις περισσότερες μεταφορικές επιχειρήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε ότι αφορά στα νέα –ηλεκτροκίνητα οχήματα που η Volvo Trucks έχει ανακοινώσει πως θα προσφέρει για τους διάφορους κλάδους των μεταφορών αξίζει να αναφέρουμε τα FL Electric και FE Electric για τις τοπικές και αστικές διανομές πάσης φύσεως (ακόμη και ως απορριμματοφόρα).
Παράλληλα, προτάσεις με εναλλακτικές πηγές καυσίμων (π.χ. φυσικό αέριo) όπως τα FH LNG, FM LNG και FE CNG είναι σε θέση να προσφέρουν επίσης αποδοτικές και βιώσιμες μεταφορές στους κλάδους των εθνικών μεταφορών, στον κατασκευαστικό κλάδο κ.ά.
 
 

Advertisement