Υπό προϋποθέσεις, η ισχύς των αδειών οδικού μεταφορέα παρατείνεται προσωρινά για διάστημα δύο μηνών.

Νέα μέτρα στις μεταφορές λόγω πανδημίας

Παράταση στην ισχύ των αδειών οδικού μεταφορέα, των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων όλων των οχημάτων πλην φορτηγών και λεωφορείων με μεικτό βάρος άνω των 3,5t.

 
Σε σχετική ανακοίνωση του, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει πως σε συνέχεια της ΚΥΑ 4899 Β περί εκτάκτων μέτρων περιορισμού της διασποράς του του Covid-19 και της αναστολής λειτουργίας των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, υπογράφηκαν νέες εγκύκλιοι από τον υφυπουργό κ. Γ. Κεφαλογιάννη, που ορίζουν τα εξής:
  • Για το διάστημα 7 – 30/11/2020 επιτρέπεται μόνο ο τεχνικός έλεγχος φορτηγών και λεωφορείων με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) άνω των 3,5t. στα ΚΤΕΟ όλης της χώρας, που διαθέτουν εγκεκριμένη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων και υπό την προϋπόθεση μέγιστου αριθμού εννέα (9) ατόμων σε αναμονή και προσέλευση κατόπιν ραντεβού.
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων, με ΜΑΜΦΟ μικρότερη ή ίση των 3,5t., παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες η ημερομηνία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου.
  • Παρατείνεται επίσης κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες η διάρκεια ισχύος των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), εφόσον η ημερομηνία επόμενου ελέγχου για την έκδοση της ΚΕΚ είναι εντός του χρονικού διαστήματος από 31/10 – 30/11 του 2020.
Η ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη ταξινόμηση σε κράτη – μέλη της ΕΕ γίνεται με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου της χώρας προέλευσης, χωρίς την προσκόμιση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ εντός της ελληνικής επικράτειας.
Το ΔΤΕ προσκομίζεται στην αρμόδια για την ταξινόμηση Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία ταξινόμησης.
Ειδικά για τα μεταχειρισμένα επιβατηγά οχήματα με προηγούμενη ταξινόμηση σε κράτη-μέλη της ΕΕ, που προορίζονται για την αντικατάσταση επιβατηγών ΔΧ (ΕΔΧ – Ταξί), ταξινομούνται με επιθεώρηση από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Το ΔΤΕ προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία ταξινόμησης.
Σε ότι αφορά στις άδειες οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, των οποίων η ισχύς θα έληγε εντός του χρονικού διαστήματος από 7 – 30/11, η ισχύς τους παρατείνεται για δύο (2) μήνες.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement