Τη δημιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας σε όλους τους Δήμους της χώρας επιτρέπει νέα απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Νέα όρια ταχύτητας έως και στα 30 χ.α.ω.!

Πολλαπλές κυκλοφοριακές αλλαγές με σύντομες διαδικασίες θα επιφέρει σε όλους τους Δήμους της χώρας η σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

 
Με την σχετική απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, κ. Δημήτρη Οικονόμου, αναφορικά με τις «Τεχνικές Οδηγίες για τη δημιουργία προσωρινών διαδρομών κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρομών κίνησης ποδηλάτων και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ./ώρα, σε τοπικές οδούς και περιοχές κατοικίας», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,, παρέχεται πλέον η δυνατότητα σε όλους τους Δήμους της χώρας να προχωρήσουν άμεσα σε κυκλοφοριακές αλλαγές με σύντομες διαδικασίες και λιγότερη γραφειοκρατία ως προς τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
Πιο συγκεκριμένα, οι τοπικές αρχές καλούνται να εξετάσουν μέτρα και παρεμβάσεις ακόμη και περιοχές με μικρό φόρτο μετακινήσεων και χαμηλή χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, για την εξοικονόμηση χώρων για την κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων.
Ορισμένες από τις τεχνικές οδηγίες που αναφέρονται είναι οι εξής:
  • Αφαίρεση – προσωρινή κατάργηση μεμονωμένων θέσεων στάθμευσης ή μιας λωρίδας στάθμευσης.
  • Περιορισμός του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας
  • Απομάκρυνση θέσεων στάθμευσης – φορτοεκφόρτωσης από τα πεζοδρόμια σε συνδυασμό με κατάληψη θέσεων στάθμευσης, μείωση των ορίων ταχύτητας στις τοπικές οδούς.
  • Αποκλεισμός ολόκληρων λωρίδων κυκλοφορίας ή δρόμων από την κίνηση Ι.Χ. οχημάτων κ.ά.
Τα εν λόγω μέτρα θα μπορούν να συνδυάζονται με ταυτόχρονη μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ./ώρα σε τοπικές οδούς και περιοχές πόλεων όπου υπάρχει αυξημένη αλληλεπίδραση οχημάτων και ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.
Οι εν λόγω τεχνικές οδηγίες προέκυψαν από τη συνεργασία φορέων όπως η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ ενώ, αφορούν σε παρεμβάσεις χαμηλού κόστους και δυνατότητας ταχείας υλοποίησης.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ