Στην περίπτωση που οι Δήμοι, ο ΟΑΣΑ ή ο ΟΣΕΘ δεν φροντίσουν να καθορίσουν τις νέες πιάτσες για τα Ταξί, προβλέπονται πρόστιμα έως και 200.000 ευρώ.

Νέες «πιάτσες» Taxi

Στο άρθρο 17 του ν. 4530/2018 με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» προβλέπεται πως οι Οργανισμοί ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ επιβάλλεται να καθορίσουν άμεσα νέες θέσεις στάσης – στάθμευσης για τα Ε.Δ.Χ. Taxi.

Πιο συγκεκριμένα, στον νόμο 4530/2018 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 59, με το άρθρο 17 προβλέπεται η υποχρέωση των Δήμων, του ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών) και το ΟΣΕΘ (Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, «… η υποχρέωση να καθορίσουν άμεσα και εντός συγκεκριμένων προθεσμιών για τις περιοχές ευθύνης τους, θέσεις στάσης – στάθμευσης (πιάτσες) και αποεπιβίβασης για τα Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ – Ταξί) αυτοκίνητα, στο βασικό ή κύριο οδικό δίκτυο των πρωτευουσών της χώρας».
Παράλληλα, στο σχετικό απόσπασμα, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ, αναφέρονται και τα εξής: «… για κάθε έτος που παρέρχεται άπρακτο επιβάλλονται από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών τα πρόστιμα, το ύψος των οποίων ορίζεται από 50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, κατά περίπτωση».
Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται πως για τον καθορισμό των θέσεων στάσης ή στάθμευσης των ΕΔΧ – Ταξί στο λοιπό δίκτυο της χώρας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 5, του προεδρικού διατάγματος 243, και 244/1987 (Α 104), όπως ισχύουν.
 
 

Advertisement