Με το κόστος καυσίμου να αποτελεί περίπου το 30% του Συνολικού Κόστους Ιδιοκτησίας ενός επαγγελματικού οχήματος καθΆ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, είναι φανερό γιατί αυτό το κριτήριο παίζει σημαντικό ρόλο κατά την επιλογή για αγορά καινούργιου επαγγελματικού.

Στον συγκεντρωτικό αυτό πίνακα μπορείτε να βρείτε τα μοντέλα με την ελάχιστη μέση κατανάλωση καυσίμου ανά κατηγορία και τύπο καυσίμου, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώνουν στην παρούσα φάση οι κατασκευαστές.

Οι «Τσιγκούνηδες» της αγοράς

Ανακαλύψτε πόσο σημαντικό είναι το κόστος καυσίμων στο Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας ενός επαγγελματικού οχήματος καθώς και ποια είναι τα πιο "ολιγαρκή" σε καύσιμο μοντέλα σε όλες τις υποκατηγορίες της ελληνικής αγοράς.

Tο κόστος καυσίμου είναι μια ευμετάβλητη παράμετρος σε ότι αφορά στον υπολογισμό του Συνολικού Κόστους Ιδιοκτησίας ενός επαγγελματικού οχήματος ωστόσο, σε κάθε περίπτωση έχει υπολογιστεί πως αφορά στο 30% περίπου αυτού. 
Φυσικά, η μέση κατανάλωση καυσίμου έχει σαφή αντίκτυπο και σε ότι αφορά στις εκπομπές ρύπων του εκάστοτε οχήματος, επιβαρύνοντας το περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εταιρείας στην οποία ανήκει, επιφέροντας και συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς την κίνηση του οχήματος, π.χ. εντός των ορίων του Πράσινου Δακτυλίου στην πρωτεύουσα κ.ο.κ. 
Προκειμένου να αποτυπώσουμε τις επιδόσεις όλων των εκπροσώπων της αγοράς των ελαφρών επαγγελματικών και στην Ελλάδα, συγκεντρώσαμε και στα παρουσιάζουμε αναλυτικούς πίνακες με την ελάχιστη μέση κατανάλωση καυσίμου για όλες τις εκδόσεις κινητήρων, κάθε εντός εξ αυτών, χωρίς να παραβλέπουμε ωστόσο το γεγονός ότι, εντός του έτους αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το νέο πρότυπο «WLTP» αναφορικά με τον υπολογισμό τους, που αντικαθιστά το μέχρι πρότυπο «NEDC» που ίσχυε μέχρι στιγμής. 
Φυσικά, περιττεύει να αναφέρουμε πως στα αποτελέσματα που σας προσφέρουμε, συμπεριλαμβάνονται και οι εκδόσεις οχημάτων με καύσιμο τόσο την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όσο και το φυσικό αέριο. 

Advertisement