Τις επισημάνσεις τους αναφορικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου τις Μεταφορές κατέθεσαν το ΠΣΧΕΜ και η ΟΦΑΕ.

Οι προτάσεις ΠΣΧΕΜ & ΟΦΑΕ για τις Μεταφορές

Τις προτάσεις τους για το νέο νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια και τα όσα προβλέπει για τις Μεταφορές, κατέθεσαν το ΠΣΧΕΜ και η ΟΦΑΕ στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου τα Βουλής.

 
Τόσο το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ) όσο και η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), κατέθεσαν τις προτάσεις του στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, αναφορικά με το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Μεταφορών για τα υδατοδρόμια, δεδομένου πως, αρκετά άρθρα και διατάξεις του αναφέρονται και στον κλάδο των μεταφορών.

Συγκεκριμένα, οι επισημάνσεις του ΠΣΧΕΜ αναφέρουν τα εξής:
Για το άρθρο 28
Στην παράγραφο 4, περίπτωση Β του αρχικού σχεδίου, παρέχονταν το δικαίωμα στις εταιρείες του ν.383/1976 (Α82), ΙΜΕ-ΕΠΕ να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για 20 επιπλέον χρόνια από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Δυστυχώς, μετά από παρεμβάσεις ισχυρών κύκλων, αυτή αποσύρθηκε.
Η εν λόγω διάταξη έδινε το δικαίωμα στους αυτοκινητιστές να συνεχίσουν να είναι οργανωμένοι και να δίνουν θέσεις εργασίας σε αρκετούς εργαζόμενους και απλά να φορολογούνται όπως όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Με την κατάργηση της διάταξης, θα διαλυθούν ως οντότητα, οι ίδιοι μεν θα συνεχίσουν να φορολογούνται με το ίδιο καθεστώς αλλά θα χαθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας.
Αν το ζητούμενο είναι να επικρατήσουν οι ανταγωνιστές των ΙΜΕ-ΕΠΕ και να χαθούν οι θέσεις εργασίας, αφήστε το ως έχει. Όμως το σωστό είναι να επανέλθει η αρχική διάταξη για να συνεχίσουν να λειτουργούν οι ΙΜΕ-ΕΠΕ οργανωμένα και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.
Για το άρθρο 29, παρ. 7
Να τροποποιηθεί ως εξής: Αντί της αναφοράς αποκλειστικά και μόνο υλικά συσκευασίας, να αναφέρει για τη μεταφορά υλικών συσκευασίας και εξαρτήματα του ελκυστήρα και της ρυμούλκας.
Για το άρθρο 30
Στις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 4Α, να προστεθεί παράγραφος Ε. Ιδιαίτερα για την παράβαση του κανονισμού 3118/1993/ΕΚ παράνομο καμποτάζ (ενδομεταφές), επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή και στον υπεύθυνο φόρτωσης πρόστιμο (5) πέντε χιλιάδων ευρώ στον καθένα.
Για το άρθρο 31
Στην παράγραφο 1, περίπτωση 1, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ. Η παράγραφος αυτή συνεχίζει την μεροληπτική εις βάρος των ιδιοκτητών Δ.Χ. διακοπή της επιχείρησης αφού επιβάλλει όρους εξόφλησης στον ΕΦΚΑ για την πώληση Δ.Χ.
Εμείς προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: Ειδικά για την αποξένωση Δ.Χ. αυτοκινήτου χορηγείται βεβαίωση οφειλής. Το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης παρακρατείται και αποδίδεται στους οικείους φορείς.
Το υπόλοιπο χρεωστικό ποσό, εάν υπάρχει να εξοφλείται με τις πάγιες ή τις εκάστοτε ευεργετικές διατάξεις. Η πρόταση αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά ισχύει για το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών.
Στο τέλος της παραγράφου 2, του άρθρο 31, να προστεθεί και η παράγραφος 8 του άρθρου 19, του ν.4530/2018 (Α73) και η συγκεκριμένη διάταξη να ισχύει τόσο για τους ιδιοκτήτες φορτηγών Δ.Χ. όσο και για τους ιδιοκτήτες Λεωφορείων Δ.Χ. όπως ισχύει για τα Ταξί, γιατί δεν είναι δυνατόν ένα μέτρο που ισχύει για το σύνολο των συνταξιούχων που επιθυμούν να εργαστούν να έχουν το δικαίωμα αυτό, όπως και οι ιδιοκτήτες των Ταξί και να εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες Φορτηγών και Λεωφορείων, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας και του ίδιου δικαιώματος.
 
Αντίστοιχα, οι επισημάνσεις της ΟΦΑΕ που κατατέθηκαν στη Βουλή αναφέρουν τα εξής: 
Για το άρθρο 28
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επί του άρθρου 2 του ν.3887/10 οι οποίες, αφορούσαν την παράταση λειτουργίας των ΙΜΕ-ΕΠΕ, δεν συμπεριλήφθηκαν στο κατατεθέν νομοσχέδιο.
Για το άρθρο 31
Το άρθρο αυτό δεν συμπεριλήφθηκε καθόλου στο τελικό σχέδιο, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΟΦΑΕ.
Για το άρθρο 20
Τροποποιήσεις του ν.3446/2006 σχετικά με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των οδικών μεταφορών. Θα θέλαμε όμως να επισημάνουμε πως ο ν.3446/2006 είναι αυτός που σήμερα διέπει τους ελέγχους του κλάδου μας και έχει αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων περί τροποποίησης εδώ και πολλά έτη από όλους τους αρμόδιους φορείς, καθώς είναι κοινώς παραδεκτό ότι σήμερα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως τους ορίζει ο νόμος, δεν λειτουργούν και δεν αποδίδουν.
Για το άρθρο 35
Θα πρέπει να διευκρινιστεί και να οριστεί ξεκάθαρα ο σκοπός των ΚΤΕΛ, ο οποίος είναι αποκλειστικά η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου Υπεραστικών γραμμών και μόνο με τα υπεραστικά λεωφορεία και σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο έργο οδικών συγκοινωνιών, τα οποία ανήκει στα ΤΛΔΧ (τουριστικές εκδρομές, σχολικές εκδρομές, σύνδεσή με σταθμούς αερολιμένα, λιμένων κ.ά.).
Επιπλέον, τα ΚΤΕΛ έχουν τύχει ήδη πολλές φορές χρηματοδότησης από την Πολιτεία δημιουργώντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ΤΛΔΧ. Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση μόνο υπέρ των ΚΤΕΛ, ενισχύει περαιτέρω τον αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των ΤΛΔΧ.
Θα πρέπει επιτέλους να επιδοτηθούν και τα ΔΧ τουριστικά λεωφορεία για αντικατάσταση του στόλου με οχήματα νέας τεχνολογίας, πιο φιλικά προς το περιβάλλον και ασφαλέστερα.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ