Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται στα Taxi

Ποια είναι τα δικαιολογητικά και οι βεβαιώσεις που πρέπει να φέρουν οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί Taxi

 
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, από σήμερα Δευτέρα 15.02.2021, ισχύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για τον κλάδο των Taxi:

Για τους ιδιοκτήτες Taxi
  • Βεβαίωση μετακίνησης Τύπου Α για ελεύθερους επαγγελματίες από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα forms.gov.gr.
  • Βεβαίωση επιχειρηματικής δραστηριότητας από το TAXIS.
Για τους οδηγούς Taxi
  • Βεβαίωση από τον εργοδότη μέσω του ΕΡΓΑΝΗ για διάστημα 14 ημερών που θα πρέπει να ανανεώνεται.
  • Βεβαίωση μετακίνησης Τύπου Α για εργαζόμενους από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα forms.gov.gr.
Τα εν λόγω έγγραφα μπορούν να είναι είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ