Επενδύσεις ύψους 16,2 εκ. ευρώ αναμένεται να δοθούν στα Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας μέσω του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020.

Πρόγραμμα επενδύσεων για τα ΚΤΕΛ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, μέσω του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020 προβλέπονται επενδύσεις ύψους 16,2 εκ. ευρώ σε όλα τα ΚΤΕΛ της χώρας.

 
Πιο συγκεκριμένα, με βάση την προκήρυξη «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστήματος και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου», από την 2η Ιουλίου του 2019 ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων που αφορά στην διεκδίκηση χρηματοδότησης, με κονδύλια ύψους 16,2 εκ. ευρώ σε όλα τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ της χώρας.
Αξίζει να σημειώσουμε πως η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών αιτήσεων θα είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019 (έως τις 16:00).
Όπως προαναφέραμε, η συνολική δαπάνη που προβλέπεται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020), ανέρχεται στα 16,2 εκ. ευρώ και σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας, κ. Στ. Γιαννακίδη, κατανέμεται στις διάφορες περιφέρειες της χώρας ως εξής:
 • 7,71 εκ. ευρώ για: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.
 • 5,15 εκ. ευρώ για: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
 • 235.000 ευρώ για: Αττική
 • 1,6 εκ. ευρώ για: Στερεά Ελλάδα
 • 1,5 εκ. ευρώ για: Νότιο Αιγαίο
 Δικαιούχοι της εν λόγω χρηματοδότησης είναι τα Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ, τόσο σε μορφή Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία) όσο και ΚΤΕΛ (Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων).

Για τα αστικά ΚΤΕΛ, ισχύουν τα εξής:
 • Μέχρι 15 λεωφορεία: έως 140.000 ευρώ
 • Από 16+ λεωφορεία: έως 330.000 ευρώ
Για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ ισχύουν τα εξής:
 • Μέχρι 20 λεωφορεία: έως 165.000 ευρώ
 • Από 21+ λεωφορεία: έως 330.00 ευρώ
 
Τέλος, με το ύψος της επιδότησης να ορίζεται στο 60%, οι χρηματοδοτούμενες δαπάνες θα αφορούν σε:
 • Συστήματα έξυπνου εισιτηρίου
 • Συστήματα προγραμματισμού και βελτίωσης δρομολογίων
 • Συστήματα Τηλεματικής & Πληροφόρησης επιβατών
 • Συστήματα Ψυχαγωγίας & Ενημέρωσης εντός του λεωφορείου
 • Συστήματα Wi-Fi εντός των οχημάτων
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή / και διαδικασιών.
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοση της Απόφασης Ένταξης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο:
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Λ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00 – 17:00)
Τηλέφωνο: 801 11 36 300 (από 08:00 – 19:00).

 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ