Προσωρινή άρση του κανονισμού ωρών οδήγησης

Το συγκεκριμένο μέτρο καθώς και άλλες προσαρμογές ανακοίνωσε ο υφυπουργός Μεταφορών, κ. Γ. Κεφαλογιάννης, όπως η παράταση των ειδικών αδειών Ε.Δ.Χ. Διαβάστε περισσότερα.

 
Στην υπογραφή αποφάσεων που στόχο έχουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η υφιστάμενη κατάσταση στον κλάδο των Μεταφορών ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, μεταξύ των οποίων προβλέπονται τα εξής:

Παράταση των ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ.
Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 31η Μαΐου 2020 η ισχύς των ειδικών αδειών Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων των οποίων η λήξη έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από 16.3.2020 – 31.5.2020.
Ως την 31η Μαΐου 2020 δεν επιτρέπεται στους πολίτες να προσέρχονται στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας για την υποβολή αίτησης ανανέωσης των ειδικών αδειών οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτων.
Προσωρινή εξαίρεση από τον κανονισμό για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης
Με στόχο την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης να διασφαλιστεί η εύρυθμη τροφοδοσία της αγοράς, χορηγείται προσωρινή εξαίρεση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 που αφορά στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, για όλες τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές που πραγματοποιούνται σε ελληνικό έδαφος με φορτηγά οχήματα δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης κάθε εθνικότητας.
Αντίστοιχη εξαίρεση χορηγείται για τις ανωτέρω μεταφορές που διέπονται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία AETR (1970).
Η εν λόγω εξαίρεση ισχύει μόνο για χρονικό διάστημα 30 ημερών από την έκδοση της παρούσας απόφασης και αφορά στις εξής διατάξεις του κανονισμού:
  • Η ημερήσια περίοδος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 11 ώρες (αντί 9 ωρών)
  • Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 60 ώρες (αντί 56 ωρών)
  • Μετά την περίοδο οδήγησης 5,5 ωρών (αντί 4,5 ωρών) ο οδηγός κάνει διάλλειμα 45 τουλάχιστον λεπτών χωρίς διακοπή, εκτός αν λάβει περίοδο ανάπαυσης.
  • Μειώνεται η κανονική ημερήσια ανάπαυση από 11 ώρες σε 9 ώρες.
  • Η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να αρχίζει μετά τα έξι (6) συνεχόμενα 24ώρα από το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
  • Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν χρήση των εξαιρέσεων κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια. Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να οδηγούν υπό συνθήκες κόπωσης και οι επιχειρήσεις παραμένουν υπεύθυνες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους και τρίτων.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ