Τους όρους και προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας για την έλξη οχημάτων προβλέπει νέα υπουργική απόφαση.

Προϋποθέσεις έλξης οχημάτων

Με σχετική υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας για την έλξη οχημάτων κατηγορίας «O». Διαβάστε περισσότερα…

 
Με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου Γ9/46447/2397 (Β 2303) με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας για προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο», η Πολιτεία ρυθμίζει οριστικά θέματα που αφορούν στην έλξη όλων των ρυμουλκούμενων και ημί-ρυμουλκούμενων οχημάτων της κατηγορίας Ο.
Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με την οδηγία 2007/46ΕΚ και την Β 2112/2009 υπουργική απόφαση, μέσω της οποίας προσαρμόστηκε στην ελληνική νομοθεσία, οι κατηγορίες στις οποίες αναφέρεται η προαναφερθείσα απόφαση είναι οι εξής:
  • «Ο1»: έως 0,75t.
  • «Ο2»: από 0,75 – 3,5t.
  • «Ο3»: από 3,5 - 10t.
  • «Ο4»: μεγαλύτερο των 10t.
καθώς και τα οχήματα ειδικής χρήσης, δηλαδή οχήματα που προορίζοντα ιγια λειτουργία που απαιτεί ειδική διαρρύθμιση του αμαξώματος ή / και ειδικό εξοπλισμό, π.χ. ασθενοφόρα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα κ.ά.
Στη νέα υπουργική απόφαση ρυθμίζονται τα εξής:
  1. Οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων σε όλα τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα της κατηγορίας αυτής (από μπαγκαζιέρες, τροχόσπιτα μέχρι και μεγάλα ρυμουλκούμενα μεταφοράς εμπορευμάτων). Προβλέπεται η χορήγηση των πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για όλα τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα.
  2. Οι προϋποθέσεις έλξης των ρυμουλκούμενων ανάλογα με την κατηγορία τους και το έλκον όχημα. Βασικό σημείο είναι ότι πρέπει το έλκον όχημα να μπορεί τεχνικά να έλξει το ρυμουλκούμενο ή το ημιρυμουλκούμενο.
  3. Οι μεταβατικές διατάξεις για τα ήδη κυκλοφορούντα ρυμουλκούμενα ή ήμιρυμουλκούμενα. Προβλέπεται ότι όσα κυκλοφορούν με σημειώματα έλξης (μπαγκαζιέρες, τρέιλερ, τροχόσπιτα, οχήματα για μεταφορά σκαφών – αλόγων – αθλητικού εξοπλισμού) θα πρέπει να εφοδιαστούν με άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες εντός 9 μηνών.
Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα να κατέχει κάποιος στ όνομα του ένα ρυμουλκούμενο χωρίς να κατέχει έλκον όχημα (π.χ. ένα τροχόσπιτο, ένα όχημα μεταφοράς σκαφών ή αλόγων) και να μπορεί να το συνδέσει σε ένα έλκον όχημα που τεχνικά δικαιούται να το κάνει. Με αυτήν την ρύθμιση επιλύονται και τα αιτήματα των ιδιοκτητών και των εμπόρων τροχοσπίτων, αλλά και των ομοσπονδιών μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Τέλος, η χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας σε όλα τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα της κατηγορίας «Ο» θα οδηγήση σε καταγραφή τους στο μητρώο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αποτέλεσμα να περιλαμβάνει το σύνολο των οχημάτων που κυκλοφορούν.

 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ