Μηχανή Αναζήτησης Βαρέα Επαγγελματικά
Τα Φθηνότερα Βενζινάδικα στην περιοχή σου

Στηρίζοντας τη «ραχοκοκαλιά» των Μεταφορών

30.567 Επισκέψεις στο άρθρο (15/10/2019)

Με αφορμή τις –παράλληλες- προσεχείς εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van», σας προσφέρουμε 3 προτάσεις οχημάτων που προσφέρουν λύσεις στην καθημερινότητα ενός επαγγελματία.

Ο κλάδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά φορτίων εντός ή εκτός πόλης, χωρίς φυσικά να παραβλέπουμε τις εθνικές αλλά και διεθνείς μεταφορές, αποτελεί ουσιαστικά την Εφοδιαστική Αλυσίδα, μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας, χωρίς φυσικά να παραβλέπουμε την συνδρομή της στο ΑΕΠ της χώρας.
Όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό, η εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics γενικότερα, δηλαδή οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες πραγματοποιείται η μεταφορά φορτίων από τα αρχικά στάδια της παραγωγής ως το τελικό στάδιο της κατανάλωσης, σχετίζονται με τη μεταφορά φορτίων πάσης φύσεως, γεγονός που με τη σειρά του προϋποθέτει τη χρήση επαγγελματικών οχημάτων όλων των κατηγοριών και τύπων αμαξώματος.
Από τα βαρέα φορτηγά που δραστηριοποιούνται στις υπεραστικές, εθνικές και διεθνείς μεταφορές μέχρι τα ελαφρά επαγγελματικά που αναλαμβάνουν το… τελευταίο χιλιόμετρο της διανομής προϊόντων, έως δηλαδή την πόρτα του καταναλωτή ή έστω ως το τελικό σημείο λιανικής πώλησης, είναι σαφές πως απαιτείται εκ μέρους των κατασκευαστών, η διασφάλιση μιας πληρέστατης γκάμας εκδόσεων και προδιαγραφών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών τους αλλά και της νομοθεσίας σε ότι αφορά ζητήματα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος κ.ά.

Τα χρειάζομαι του κλάδου των Logistics
- Δυνατότητα μεταφοράς αυξημένου ωφέλιμο φορτίου αλλά και του μέγιστου δυνατού ωφέλιμου όγκου στον χώρο φόρτωσης
- Ευκολία πρόσβασης στον χώρο φόρτωσης
- Ευελιξία
- Αξιοπιστία
- Μειωμένο Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας του οχήματος
- Δυνατότητα «σύνδεσης» με υπηρεσίες τηλεματικής και διαχείρισης στόλου οχημάτων
Με δεδομένα τα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τα πάσης φύσεως οχήματα που καλούνται να χρησιμοποιηθούν στα διάφορα στάδια του, καθίσταται σαφές πως η ποικιλία των εκδόσεων, το περιορισμένο Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας (Total Cost of Ownership), το μικρό περιβαλλοντικό «αποτύπωμα» και φυσικά η μέγιστη «συνδεσιμότητα» του οχήματος με τη σύγχρονη εποχή (συστήματα τηλεματικής, διαχείρισης στόλων οχημάτων κ.ά.), αποτελούν ορισμένες μόνο εκ των προδιαγραφών που τα οχήματα που παρουσιάζουμε στις σελίδες που ακολουθούν, καλούνται να καλύψουν.