Ενημερωθείτε για τα νέα Τέλη Κυκλοφορίας των ελαφρών και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που θα ισχύσουν για το 2020.

Τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2020

Χωρίς αλλαγές αναμένεται να είναι τα Τέλη Κυκλοφορίας για όλους τους τύπους ελαφρών και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Ι.Χ. & Δ.Χ.) του 2020, σύμφωνα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

 
Με βάση λοιπόν τα όσα ορίζει ο νόμος 4346/2015 (ΦΕΚ: Α 152-20.11.2015) αναμένεται να διαμορφωθούν τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2020, για τα ελαφρά και βαρέα επαγγελματικά οχήματα (Ιδιωτικής & Δημοσίας Χρήσης).
Πιο συγκεκριμένα, τα Τέλη Κυκλοφορίας για τα επαγγελματικά οχήματα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, με βάση τη χρήση τους και πιο συγκεκριμένα αναλόγως με το αν πρόκειται για Ιδιωτικής Χρήσης ή Δημόσιας Χρήσης.
Με αυτό το δεδομένο, έχουμε τα εξής:
 
Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών, Λεωφορείων και λοιπών οχημάτων – Ιδιωτικής Χρήσης
 
α) Φορτηγά
Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, λαμβάνεται υπόψη το μεικτό βάρος σε κιλά, ως εξής;
Κατηγορία Μεικτό βάρος (κιλά) Ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας (ευρώ)
Α  έως 1.500 75
Β 1.501 - 3.500 105
Γ  3.501 - 10.000 300
Δ 10.001 - 20.000 600
Ε 20.001 - 30.000 940
ΣΤ 30.001 - 40.000 1.320
Ζ 40.001 και άνω 1.490
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στις περιπτώσεις ΦΙΧ για τα οποία εκδίσεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας (άδεια ρυμουλκού με επικαθήμενο), τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται μόνο με βάση το μεικτό βάρος της ενιαίας αυτής κυκλοφοριακής μονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του ρυμουλκού), χωρίς την προσθήκη των 300 ευρώ (ΣΧΕΤ: 107506/988/Τ.& Ε.Φ./19-9-2003 έγγραφο τη Διεύθυνσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών)
 
β) Λεωφορεία
Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των καθήμενων, ως εξής:
Κατηγορία Θέσεις καθήμενων Ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας (ευρώ)
Α  έως 33 210
Β 34 - 50 410
Γ  51 και άνω 510
 
γ) Ασθενοφόρα & Νεκροφόρες: 300 ευρώ
 
Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών, Λεωφορείων και λοιπών οχημάτων – Δημοσίας Χρήσης
 
α) Για τα Επιβατικά Δ.Χ. (Ε.Δ.Χ.) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα η Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. έως την 31.10.2010: 290 ευρώ
β) Για τα Επιβατικά Δ.Χ. (Ε.Δ.Χ.) ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας διαμορφώνονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2: g/km), όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και διαμορφώνονται ως εξής:
 
Εκπομπές CO2 (g/km) Ετήσια Τέλη κυκλοφορίας ανά g CO2 (ευρώ)
0 - 100 0,00
101 - 150 2,25
151+ 2,80

γ) Φορτηγά
Κατηγορία Μεικτό βάρος (κιλά) Ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας (ευρώ)
Α  έως 3.500 125
Β 3.501 - 10.000 195
Γ  10.001 - 19.000 340
Δ 19.001 - 26.000 495
Ε 26.001 - 33.000 650
ΣΤ 33.001 - 40.000 925
Ζ 40.001 και άνω 1.460
 
δ) Λεωφορεία
 
Αστικά Θέσεις καθήμενων και όρθιων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (ευρώ)
Α  έως 50 210
Β 51 και άνω 385
Υπεραστικά Θέσεις καθήμενων και όρθιων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (ευρώ)
Α  έως 50 215
Β 51 και άνω 300
Τουριστικά Θέσεις καθήμενων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (ευρώ)
Α  έως 40 430
Β 41 και άνω 595

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ