Ταχογράφοι: Προσωρινές εξαιρέσεις σε άλλα κράτη της ΕΕ

Ενημερωθείτε για τις εξαιρέσεις στον κανονισμό για τους ταχογράφους που ισχύουν στην παρούσα φάση σε όλες τις χώρες – μέλη της ΕΕ μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας & Μεταφορών.

 
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών (DG Move) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναρτημένες (στα αγγλικά), τις προσωρινές εξαιρέσεις από τον Κανονισμό 561/2006 που έχουν χορηγηθεί από τα κράτη – μέλη της ΕΕ καθώς τα κράτη – (μη) μέλη της ΕΕ, λόγω της πανδημίας και έχουν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή.

Φυσικά, οι πληροφορίες επικαιροποιούνται συνεχώς…
 

 

ΔΙΕΘΝΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ