Έως και κατά πέντε μήνες θα μπορεί να παραταθεί η ισχύς της άδειας οδήγησης των οδηγών με ηλικία άνω των 74 ετών, που δεν έχουν καταφέρει να την ανανεώσουν μέσω εξετάσεων.

Τροπολογία για τους οδηγούς άνω των 74 ετών

Με σχετική τροπολογία του υπουργείο Μεταφορών, διατηρείται σε ισχύ το δίπλωμα οδήγησης για οδηγούν άνω των 74 ετών, ως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς τους.

 
Σύμφωνα με τροπολογία που το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, και άλλες διατάξεις», θα παραμένει σε ισχύ η άδεια οδήγησης των κατόχων που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών, ως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.
Χαρακτηριστικά, στην σχετική τροπολογία αναφέρεται πως: «… η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και υποβάλλουν, από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Ιουλίου 2019, στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της, παρατείνεται ως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς».
Η δε συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν θα μπορεί να απέχει περισσότερο από πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για ανανέωση της άδειας, ενώ για την παράταση ισχύος θα χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ