Διευκρινήσεις αναφορικά με την χορήγηση άδειας Φ.Ι.Χ. σε μεταφορικές επιχειρήσεις έδωσε το υπουργείο Μεταφορών.

Χορήγηση άδειας Φ.Ι.Χ.

Με σχετική κοινοποίηση του στο ΠΣΧΕΜ, το υπουργείο Μεταφορών παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας Φ.Ι.Χ. σε μεταφορικές επιχειρήσεις.

 
Απαντώντας σε σχετικό υπόμνημα του Πανελληνίου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), το υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι επιτρέπεται στα Ι.Χ. Φορτηγά Φορτηγά Αυτοκίνητα έως 4 τόνων που έχουν χορηγηθεί στις μεταφορικές επιχειρήσεις και τα γραφεία μεταφορών, εκτός από τα υλικά συσκευασίας να μεταφέρουν και υλικά που εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας Οδικής Εμπορευματικής Μεταφοράς, όπως π.χ. ελαστικά, εργαλεία, ανταλλακικά κ.λπ., με την προσθήκη αυτού του μεταφορικού έργου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για τα ήδη κυκλοφορούντα, καθώς και στις άδειες κυκλοφορίας στα νέα Ι.Χ. Φορτηγά που θα κυκλοφορήσουν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες εδώ 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ