Ρύθμιση για την αναδρομική καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριών των εξεταστών οδήγησης προβλέπεται στο σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

Αναδρομικά οι υπερωρίες για τους εξεταστές οδήγησης

Ειδική ρύθμιση για την αναδρομική καταβολή δεδουλευμένων υπερωριών στους εξεταστές οδηγών εντάχθηκε στο σχετικό νομοσχέδιο προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

 
Στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή, εστάλη το νομοσχέδιο με τίτλο «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων και άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης», το υπουργείου Μεταφορών.
Πέραν των όσων έχουμε αναφέρει αναφορικά με τις εξετάσεις των οδηγών, στο εν λόγω σχέδιο νέμου περιλαμβάνεται και η ρύθμιση για την αναδρομική καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριακής απασχόλησης των εξεταστών καθώς και παράταση της ισχύος αυτής για μεταβατική περίοδο που ισχύει από τη δημοσίευση του νέου νόμου.
Παράλληλα, το υπουργείο Μεταφορών αναφέρει σχετικά πως: «Επισημαίνεται πως η διάταξη αυτή είναι σε γνώση των εξεταστών και των αρμοδίων Διευθύνσεων των Περιφερειών από τη διαδικασία διαβούλευσης που έχει προηγηθεί».
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ