Η ΟΦΑΕ καλεί τους έλληνες αυτοκινητιστές να εξετάσουν μαζί το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημιώσεων λόγω του καρτέλ στα φορτηγά για την περίοδο 1997 – 2011.

Αποζημιώσεις λόγω καρτέλ στα φορτηγά;

Με επίσημη ανακοίνωση της, η ΟΦΑΕ ενημερώνει τους Έλληνες αυτοκινητιστές πως υπάρχει το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημίωσης από τις διεθνείς εταιρείες κατασκευής φορτηγών για την περίοδο 1997- 2011.

 
Σύμφωνα με τα όσα έχουμε δημοσιεύσει και στο πρόσφατο παρελθόν, στις 19 Ιουλίου του 2016, η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε έρευνα που διεξήγαγε από το 2011, το πόρισμα της οποίας διαπίστωσε πως οι εταιρείες MAN, Daimler AG, Volvo Renault Trucks, Iveco και DAF Trucks είχαν συστήσει καρτέλ το οποίο, κανόνιζε τις τιμές πώλησης για φορτηγά οχήματα μέσου και μεγάλου βάρους, κατά την περίοδο 1997 – 2011.
Η δημιουργία και λειτουργία τέτοιου καρτέλ απαγορεύεται από τους κανόνες περί ανταγωνισμού της ΕΕ με επακόλουθο, η Επιτροπή να επιβάλει πρόστιμο σε κάθε μια από τις προαναφερθείσες εταιρείες για την συγκεκριμένη παράβαση. Το ύψος του προστίμου ανήλθε συνολικά στο ποσό των 2,9 δις ευρώ.
Η λειτουργία του παράνομου αυτού καρτέλ είχε ως αποτέλεσμα οι αγοραστές ή οι μισθωτές τέτοιων φορτηγών οχημάτων, ενδεχομένως να υπέστησαν ζημιά, καταβάλλοντας υψηλότερη τιμή κατά την περίοδο εκείνη σε σχέση με την τιμή που θα είχαν καταβάλλει αν δεν λειτουργούσε το καρτέλ.
Με βάση όλα τα παραπάνω, στην ανακοίνωση της ΟΦΑΕ αναφέρονται τα εξής: «… Η ΟΦΑΕ σε συνεργασία με διεθνή δικηγορική εταιρεία, ενημερώνει τους Έλληνες αυτοκινητιστές, που τυχόν έχουν αγοράσει ή μισθώσει φορτηγά αυτοκίνητα κατασκευασμένα από έναν ή περισσότερους από τους ως άνω κατασκευαστές, κατά την περίοδο 1997 – 2011, για τη δυνατότητα να προσπαθήσουν, εάν επιθυμούν, να διεκδικήσουν αποζημίωση από αυτούς ή και τους εκμισθωτές των φορτηγών, ανάλογα με την περίπτωση.
Ειδικότερα, οι αυτοκινητιστές που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, έχουν το δικαίωμα να καταφύγουν είτε στα δικαστήρια της Ελλάδας είτε κάποιας άλλης χώρας, της οποίας τα δικαστήρια έχουν εκτεταμένη εμπειρία για την εκδίκαση τέτοιων αγωγών αποζημίωσης και στην οποία, οι ως άνω κατασκευαστές θα μπορούσαν να εναχθούν με βάση την εγκατάσταση τους σε αυτήν (π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά της θυγατρικής της ΜΑΝ, στην Ολλανδία κατά της DAF, στη Γερμανία για της ΜΑΝ και της Daimler AG).
Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει και θέλετε να ενημερωθείτε, χωρίς καμία επιπλέον υποχρέωση, για τις δυνατότητες διεκδίκησης αποζημιώσεων που έχετε, παρακαλούμε πολύ όπως αποστείλετε e-mail στην ΟΦΑΕ (info@ofae.gr) σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο σας, τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και τον αριθμό των φορτηγών οχημάτων τα οποία αγοράστηκαν ή μισθώθηκαν από τις προαναφερόμενες εταιρείες κατά την περίοδο 1997 – 2011.
Εφόσον συγκεντρωθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων, η ΟΦΑΕ θα διοργανώσει ενημερωτική συνάντηση όπου εξειδικευμένοι νομικοί σύμβουλοι θα σας παρουσιάσουν αναλυτικά τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες (συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας για την χρηματοδότηση των δικαστικών και δικηγορικών εξόδων από εξειδικευμένα επενδυτικά ιδρύματα)
».
 

 

ΑΓΟΡΑ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ