Το ειδικά διαμορφωμένο φορτηγό της Scania έχει 13 άξονες, μήκος 33μ. και μεικτό βάρος 104t.

Ένα φορτηγό 104t. στη Φιλανδία!

Με μεικτό βάρος 104t., το συγκεκριμένο Scania R730 που δοκιμάζεται στην παρούσα φάση στην Φιλανδία, είναι σαφέστατα το βαρύτερο φορτηγό όχημα με τακτικά δρομολόγια στην ΕΕ αυτήν τη στιγμή.

Μια από τις δυσκολότερες μεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χωρίς αμφιβολία η μεταφορά ξυλείας. Παραδοσιακά, στις χώρες του Ευρωπαϊκού βορά, τα οχήματα που αναλαμβάνουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το… καθήκον, υποβάλλονται σε ιδιαίτερα σκληρές δοκιμασίες με βασικό χαρακτηριστικό, το μεγάλο βάρος που καλούνται να μεταφέρουν.

Με αυτό το σκεπτικό, η Scania πραγματοποιεί ειδικές δοκιμές ενός νέου οχήματος, βασισμένου στο R730 στη Φιλανδία, του οποίου το μεικτό βάρος ανέρχεται στους 104 τόνους!

Στόχος του εν λόγω προγράμματος της Scania είναι να διαπιστώσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα φορτηγών οχημάτων με μεικτό βάρος άνω των 76t., που είναι το όριο που ισχύει για τις σκανδιναβικές χώρες, σε ότι αφορά τη μείωση του μεταφορικού κόστος καθώς και της περιβαλλοντικής μόλυνσης.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών δρομολογίων του οχήματος, ελέγχονται παράλληλα και επιπλέον παράμετροι που επηρεάζονται από την κυκλοφορία του όπως η κατάσταση του οδικού δικτύου, η ανθεκτικότητα των γεφυρών από τις οποίες διέρχεται αλλά και οι εκπομπές ρύπων που εκλύονται στην ατμόσφαιρα.

Πληροφοριακά αξίζει να αναφέρουμε πως οι δοκιμές του… Γολιάθ της Scania, με μήκος 33μ. και 13 άξονες, περιλαμβάνουν μια διαδρομή 300χλμ. από το Ivalo ως το Rovaniemi στον Φιλανδικό βορά. 

Advertisement