Ελάχιστο κατώφλι φόρτωσης

Με τον όρο «κατώφλι φόρτωσης» εννοούμε την απόσταση του δαπέδου της καρότσας από το έδαφος και είναι ευκόλως κατανοητό πως όσο μικρότερη είναι αυτή, τόσο πιο εύκολη καθίσταται η πρόσβαση στην καρότσα ή η φόρτωση του οχήματος. 

ΠροηγούμενηΕπόμενη σελίδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει)

Advertisement