Σε ισχύ τέθηκε ο νέος Τεχνικός Κανονισμός που καθορίζει τις εθνικές απαιτήσεις για τις συσκευές πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες.

Ερχονται οι νέοι σηματοδότες για τυφλούς

Με σχετική του απόφαση, το υπουργείο Μεταφορών θέτει σε ισχύ τον Τεχνικό Κανονισμό για τον καθορισμό των Εθνικών Απαιτήσεων για συσκευές αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες.

 
Πιο συγκεκριμένα, ο νέος Τεχνικός Κανονισμός που τίθεται σε ισχύ μετά από την απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χ. Σπίρτζη, είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης στην οποία συμμετείχε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών καθώς και όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φωτεινής σηματοδότησης σε όλη την Επικράτεια.
Το υπουργείο Μεταφορών ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, για επανεξέταση του υπάρχοντος πλαισίου καθώς, τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα δεν ήταν συμβατά μεταξύ τους.
Ο νέος κανονισμός συντάχθηκε με γνώμονα την οδική ασφάλεια των χρηστών και με κύριο στόχο την ομοιογένεια στο σχεδιασμό και τη χρήση συσκευών αφής πεζών καθώς με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και ασφαλής πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης στο δομημένο περιβάλλον.
Ο νέος Τεχνικός Κανονισμός έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ