Οι τιμές αγοράς ξεκινούν από τις 48.710 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ενώ οι διαμορφώσεις L2H2 και L3H2 διαθέτουν λιανική τιμή προ φόρων κάτω των 50.000 ευρώ και δικαιούνται επιδότησης από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Μέσω της δωρεάν εφαρμογής «Pro Fit by E-Ducato» ο επαγγελματίας παίρνει απαντήσεις για το αν τον συμφέρει η χρήση ενός αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου για τη δουλειά του, σε σχέση με ένα συμβατικό όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Οικονομικά συμφέρουσα χρήση – Ελκυστική τιμή κτήσης

Σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με ένα συμβατικό όχημα είναι το συνολικό κόστος χρήσης ενός αμιγώς ηλεκτρικού επαγγελματικού οχήματος. Για παράδειγμα το E-Ducato, σε σχέση με την diesel έκδοση, προσφέρει κέρδος καυσίμου που φτάνει τις 15.000 ευρώ για κάλυψη απόστασης 150.000 χλμ., ενώ και το κόστος συντήρησης είναι μειωμένο κατά 40%. Παράλληλα με την εφαρμογή Pro-Fit by E-Ducato, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν μια απόλυτα ρεαλιστική προσομοίωση των αναγκών τους, έτσι ώστε να δουν με απτά στοιχεία το κέρδος χρήσης ενός αμιγώς ηλεκτρικού επαγγελματικού μοντέλου. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου profitbyeducato.com.

Επιπλέον, και στη χώρα μας πλέον προσφέρονται κίνητρα για την αγορά ενός αμιγώς ηλεκτρικού επαγγελματικού μοντέλου. Συγκεκριμένα, στην ελληνική αγορά, οι δημοφιλείς διαμορφώσεις L2H2 και L3H2 του E-Ducato διαθέτουν Λιανική Τιμή Προ Φόρων κάτω των 50.000 ευρώ και δικαιούνται επιδότησης από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Παράλληλα, όπως και όλα τα μοντέλα της Fiat Professional, το E-Ducato είναι διαθέσιμο και με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης.
 
 

Advertisement