Μηχανή Αναζήτησης Βαρέα Επαγγελματικά
Τα Φθηνότερα Βενζινάδικα στην περιοχή σου

Forefleet. Εργαλείο δημιουργίας αποτελεσμάτων!

13.512 Επισκέψεις στο άρθρο (24/4/2020)

Προσφέρει λύσεις και δυνατότητες πιο αποτελεσματικής διαχείρισης για εταιρείες που διαθέτουν μικρό ή μεγάλο στόλο οχημάτων. Για επιχειρήσεις που ο καλύτερος προγραμματισμός και ο έλεγχος των κοστολογίων, δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.Ας δούμε την πρόταση της Logicom, το σύστημα ForeFleet, που με τις δυνατότητες που παρέχει στον χρήστη του, υπόσχεται μια πολύ πιο αποτελεσματική διαχείριση του στόλου.

Τηλεματική, δεδομένα κίνησης & reports!
Το ForeFleet επιτρέπει στους διαχειριστές στόλων να παρακολουθούν δεδομένα
κίνησης των οχημάτων
, είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε μεταγενέστερα και να
παράγουν πλήθος αναφορών. Με τη χρήση της προηγμένης συσκευής DPL, το
σύστημα συνδυάζει δεδομένα που λαμβάνει από τον εγκέφαλο του οχήματος,
το GPS και τους ενσωματωμένους αισθητήρες για να παρέχει:
• ακριβή θέση και ιστορικό κίνησης οχήματος στο χάρτη
• συμβάντα ασφάλειας
• προγραμματισμό δρομολογίων, παρακολούθησης και εικονικού περιορισμού
• δεδομένα ανεφοδιασμών και τυχόν υπερβάσεων οριζόμενων ορίων σε πραγματικό χρόνο
• οδηγική συμπεριφορά οδηγού
 
Συντήρηση Στόλου & Έλεγχος Κόστους Κίνησης
Το ForeFleet έχει δυνατότητα συλλογής δεδομένων μέσω του εγκεφάλου του οχήματος και παρέχει μεταξύ άλλων:
• ένδειξη οδομέτρου και ωρών λειτουργίας κινητήρα
• δεδομένα κατανάλωσης και πληρότητας ρεζερβουάρ καυσίμου
• ένδειξη στροφόμετρου, θερμοκρασιών, πιέσεων κ.α.
 
Διαχείριση Πόρων & Προγραμματισμός
Το ForeFleet προσφέρει δυνατότητα καταχώρησης πλήθους πληροφοριών του
οχήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν:
• στοιχεία αναγνώρισης οχήματος (πινακίδα, αριθμό πλαισίου, αριθμό κινητήρα, αρχεία εγγράφων κτλ.)
• στοιχεία ημερομηνιών ανανέωσης ασφαλειών, ΚΤΕΟ κτλ.
• προγραμματισμένες συντηρήσεις, αντικαταστάσεις λαδιών, ελαστικών και λοιπών ανταλλακτικών βάσει χιλιομέτρων ή χρόνου
 
Έλεγχος οδηγικής συμπεριφοράς & ασφάλειας
Μέσω του ενσωματωμένου 3D επιταχυνσιόμετρου της συσκευής DPL παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τη συμπεριφορά των οδηγών του στόλου. Αναλυτικότερα:
• μέσω εξελιγμένου αλγόριθμου βαθμολόγησης αξιολογείται ο οδηγός και εντοπίζεται τυχόν επιθετική οδηγική συμπεριφορά
• το σύστημα εντοπίζει και ενημερώνει τους διαχειριστές μέσω συναγερμών για γεγονότα, όπως παραβιάσεις των ορίων ταχύτητας, υπερβολικές επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις, λειτουργία του κινητήρα σε υψηλές στροφές κ.α.
• ειδοποιεί για χρήση του οχήματος εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου
• ενημερώνει για έξοδο και είσοδο του οχήματος σε οριοθετημένες περιοχές
• επισημαίνει παρέκκλιση του οχήματος από καθορισμένες διαδρομές
• εντοπίζει οδηγούς που προκαλούν υπερβολική κατανάλωση καυσίμου
• καταγράφει τη χρήση ζώνης ασφαλείας
 
Αναλυτικά Δεδομένα Στόλου & Ειδοποιήσεις
Το σύστημα προσφέρει πλήθος αναφορών και ειδοποιήσεων. Η παρουσίαση των
αναφορών διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες:
α) τη γενική αποτίμηση δεδομένων στόλου με τη χρήση γραφικών παραστάσεων
β) την εξειδικευμένη λήψη αναφορών μέσα από επιλογή φίλτρων. Ένα από τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι η δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης αναφορών για πολλά οχήματα και για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο προγραμματισμός για τη λήψη αυτοματοποιημένων αναφορών μέσω e-mail.
 
Συστήματα Ελέγχου και Διαχείρισης καυσίμου
Το σύστημα ForeFleet έχει τη δυνατότητα να ενοποιηθεί με σύστημα ελέγχου παραλαβών καυσίμων και ανεφοδιασμών οχημάτων/μηχανημάτων, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στη σημαντική μείωση του κόστους των καυσίμων, προσφέροντας απόσβεση σε σύντομο χρονικό διάστημα και διαρκές όφελος στη συνέχεια.

Το ForeFleet προσφέρει εργαλεία συλλογής πληροφοριών και ανάλυσης καταναλώσεων, για τη διαχείριση των καυσίμων των οχημάτων. Η διαφοροποίηση έναντι άλλων λύσεων τηλεματικής εστιάζεται στη δυνατότητα του συστήματος ForeFleet να συγκεντρώνει ακριβή δεδομένα από τους ανεφοδιασμούς των οχημάτων που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά - εσωτερικά πρατήρια. Παράλληλα με τις πληροφορίες που προαιρετικά λαμβάνονται από τον εγκέφαλο του οχήματος, το ForeFleet έχει δυνατότητα να αντλεί αυτόματα στοιχεία ανεφοδιασμών από τα πρατήρια καυσίμων προσφέροντας τις παρακάτω δυνατότητες:
• παρακολούθηση μέσης κατανάλωσης/χλμ ή και ανά ώρα λειτουργίας κινητήρα
• ορισμό ορίων συναγερμού υπέρβασης ανεφοδιασμού
• ορισμό ορίων μέσης κατανάλωσης
• ορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ή μηνιαίας κατανάλωσης καυσίμου
• σύγκριση των μέσων καταναλώσεων ομοειδών οχημάτων
• αυτόματη λήψη συναγερμών υπερκατανάλωσης, μέσω SMS / e-mail
• αυτόματη αποστολή παραστατικών ανεφοδιασμού από πρατήρια καυσίμων
• εισαγωγή δεδομένων παραστατικών σε εφαρμογές ERP
 
Σημειώστε πως τα συστήματα διαχείρισης καυσίμου και τηλεματικής προσφέρονται είτε ως ενοποιημένο σύστημα, είτε ως ανεξάρτητα συστήματα.