Μηχανή Αναζήτησης Βαρέα Επαγγελματικά
Τα Φθηνότερα Βενζινάδικα στην περιοχή σου

Φορητό Πρατήριο Καυσίμου – MDS!

2.396 Επισκέψεις στο άρθρο (21/4/2020)

Είναι φορητό, εύκολης χρήσης-διαχείρισης, μειώνει το κόστος καυσίμων της επιχείρησης και αποσβένει πολύ γρήγορα το κόστος αγοράς του.Το φορητό πρατήριο καυσίμου MDS της Logicom!

Η Logicom A.E.B.E. διαθέτει πλέον των 20 χρόνων know how στις κάθετες λύσεις διαχείρισης καυσίμων και στόλου οχημάτων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Με βάση τη νέα νομοθεσία, που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών φορητών πρατηρίων υγρών καυσίμων, η Logicom σχεδίασε και κατασκευάζει τη νέα σειρά Φορητών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων Mobile Diesel Station "MDS". 

Ποιες εταιρείες μπορούν να αδειοδοτηθούν
Mε βάση την νέα νομοθεσία, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, μπορούν να βοηθηθούν στην διαρκή προσπάθεια για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους μέσω και της μείωσης του λειτουργικού τους κόστους (στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω της μείωσης του κόστους καυσίμων τους).

Τα MDS αδειοδοτούνται για όλες τις περιπτώσεις εταιριών :
- Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών,
- Λατοµείων,
- Ορυχείων,
- Εργοταξίων,
- Εταιριών Τουριστικών Λεωφορείων και ΚΤΕΛ.

Τα MDS είναι "plug and play" πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς παραδίδονται στις εγκαταστάσεις των πελατών έτοιμα προς χρήση. Όλα τα MDS συµµορφώνονται πλήρως µε τις προδιαγραφές/απαιτήσεις της νομοθεσίας ενώ είναι δυνατή η ικανοποίηση τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεων των πελατών μας, κατασκευάζοντας τα MDS σύμφωνα με αυτές.

Συστήματα Ελέγχου & διαχείρισης  - Σημαντική μείωση κόστους καυσίμων !
Στόχος της Logicom, η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία και συσσωρευμένη εταιρική τεχνογνωσία μας στο χώρο της διαχείρισης καυσίμων, είναι η ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη της απόκτησης ενός "εσωτερικού πρατηρίου καυσίμων" καθώς και όλης της διαδικασίας του συστήματος ελέγχου παραλαβών καυσίμων και ανεφοδιασμών οχημάτων/μηχανημάτων.

Η εγκατάσταση ενός εγκεκριμένου πρατηρίου-container, με δεξαμενή όγκου 5.000 - 40.000 λίτρων, σε συνδυασμό με την ορθή και πλήρη εγκατάσταση ενός ποιοτικού συστήματος διαχείρισης καυσίμων, μπορεί να συμβάλλει στη σημαντική μείωση του κόστους των καυσίμων, προσφέροντας απόσβεση σε σύντομο χρονικό διάστημα και διαρκές όφελος στη συνέχεια.