Η Ε.Ε. στηρίζει το CNG στον κλάδο των μεταφορών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην αεριοκίνηση στον τομέα των μεταφορών, κάτι που φαίνεται και από τις στρατηγικές της επιλογές που την προωθούν.

 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κλάδος των μεταφορών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών ρύπων μετά τον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η Ε.Ε. έχει θέσει στόχο για το 2030 τη μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 40% σε σχέση με το 1990 και τη διείσδυση των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) σε ποσοστό 32%.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων θα παίξει το φυσικό αέριο για τρεις βασικούς λόγους: 
  • είναι το μοναδικό καύσιμο που υπάρχει σε αφθονία
  • παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας
  • εκπέμπει τους χαμηλότερους ρύπους σε σχέση με τη βενζίνη, το πετρέλαιο και το υγραέριο
Αναλύοντας αυτούς τους τρεις λόγους σημειώνουμε πως, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, σύμφωνα με τους ειδικούς, αρκούν για πολλές δεκαετίες ενώ τα οχήματα που καταναλώνουν CNG έχουν σχεδόν μηδενικές εκπομπές μικροσωματιδίων, μηδενικά οξείδια του θείου (SΟx), ελάχιστους κυκλικούς υδρογονάνθρακες, πολύ λιγότερα αζωτοξείδια (ΝΟx) και λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) σε σχέση με τα μοντέλα βενζίνης και ντίζελ.

Για όλα τα παραπάνω η Ε.Ε. έχει εντάξει το CNG στη στρατηγική της για το μέλλον των μεταφορών, όπως αυτή ορίζεται στο τελικό σχέδιο της έκθεσης της Ευρωπαϊκής ομάδας εμπειρογνωμόνων που κυκλοφόρησε το 2011 και στη στρατηγική για «αποδοτικά οχήματα» («CARS 21»). Η Ε.Ε. έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία πανευρωπαϊκού δικτύου πρατηρίων για τον εφοδιασμό οχημάτων που κινούνται με φυσικό αέριο. Στην Ευρώπη τα πρατήρια CNG έχουν ξεπεράσει τα 4.500, εκ των οποίων τα 11, τα οποία γνωρίζετε ως Fisikon υπό τη σκέπη της ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) βρίσκονται στη χώρα μας: έξι στην Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και από ένα σε Λάρισα, Βόλο και Λαμία, ενώ σύντομα πρόκειται να ανοίξουν έξι νέα πρατήρια και άλλα οκτώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ