Παράταση των μέτρων στήριξης των ΤΛΔΧ λόγω Covid-19 ως και 31/5/2021 αιτήθηκε από το υπουργείο Μεταφορών η ΟΦΑΕ.

Η ΟΦΑΕ στο πλευρό των Τουριστικών Λεωφορείων ΔΧ

Υπέβαλλε αίτημα για νέα παράταση των έκτακτων μέτρων λόγω Covid-19, έως την 31η Μαΐου

 
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της, η ΟΦΑΕ υπέβαλε αίτημα για νέα παράταση των εκτάκτων μέτρων για τους ιδιοκτήτες ΤΛΔΧ στο υπουργείο Μεταφορών, έως την 31η Μαΐου 2021, λόγω της συνεχιζόμενης ανάγκης για μέτρα που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών στα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης, τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία ΔΧ Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και τα Τουριστικά Τρένα.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ