Από 24.8.2020 (από 17:00) θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Το μέγιστο ποσοστό της επιδότησης για τα ηλεκτροκίνητα ελαφρά επαγγελματικά (με παράλληλη απόσυρση παλαιού οχήματος) θα ανέχεται στα 5.500 ευρώ και για τα Ταξί στα 10.500 ευρώ αντίστοιχα.

Ξεκινά σήμερα το «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Με σημαντικά κίνητρα ύψους έως 10.500 ευρώ για τα Taxi και 5.500 ευρώ για τα ελαφρά επαγγελματικά, ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Ενημερωθείτε εδώ…

Σήμερα Δευτέρα (24/8/2020), από τις 17:00, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις στην πλατφόρμα «kinoumeilektrika.ypen.gr» με βάση το σχετικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στην ελληνική αγορά που είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση.
Με βάση λοιπόν τα όσα έχει γνωστοποιήσει μέχρι στιγμής το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά» θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μέσω κατάθεσης σχετικής αίτησης, οι ακόλουθοι:

Τι ισχύει για τα Φυσικά Πρόσωπα:
 • Φυσικά πρόσωπα μη ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία μπορούν να αγοράσουν ή να μισθώσουν μέσω σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα Ι.Χ. Επιπρόσθετα, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εναλλακτικά την αγορά ηλεκτρικού δίκυκλου ή τρίκυκλου καθώς και ηλεκτρικού ποδήλατου.
Για την εν λόγω κατηγορία, το οικολογικό bonus που προβλέπεται ορίζεται ως εξής:
 • Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως 30.000 ευρώ, η επιδότηση αναλογεί στο 20% της αξίας, με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 6.000 ευρώ.
 • Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος με ΛΠΤΦ από 30.001 – 50.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στο 15% της αξίας, με μέγιστο ποσό τα 6.000 ευρώ.
 • Για την αγορά δίκυκλου ή τρίκυκλου, το οικολογικό bonus αναλογεί στο 20% τη αξίας με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ.
 • Για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου, η επιδότηση ανέρχεται στο 40% με μέγιστο όριο τα 800 ευρώ.
Παράλληλα, τα φυσικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιλέξουν, να επιδοτηθούν με 500 ευρώ για την αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή υπό την προϋπόθεση ότι θα τεκμαίρεται η δυνατότητα τους να τον εγκαταστήσουν σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο σημείο στην κύρια κατοικία τους.
Επιπλέον επιδότησης δικαιούνται ειδικές κατηγορίες όπως οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρίες, που θα λαμβάνουν 1.000 ευρώ επιπλέον για την αγορά αυτοκινήτου ή 500 ευρώ για την αγορά δικύκλου, τρικύκλου και ποδηλάτου.
Τέλος, παρέχεται προαιρετικά η δυνατότητα απόσυρσης παλαιού οχήματος που έχει ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως την 1.1.2013 και βρίσκεται στην ιδιοκτησία του αιτούντος τουλάχιστον από την 1.1.2020. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η «επιβράβευση» της απόσυρσης των εν λόγω οχημάτων ανέρχεται στα 1.000 ευρώ και των δικύκλων στα 400 ευρώ.
Η απόσυρση δεν ισχύει για τα ποδήλατα ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να επιδοτηθούν μεμονωμένα για την αγορά φορτιστή ή για την απόσυρση, αλλά μόνον αν αυτή συνδυαστεί με την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος.
 
Τι ισχύει για τους Ιδιοκτήτες Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης – TAXI οχημάτων:
 
 • Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος με μέγιστη τιμή 50.000 ευρώ, το οικολογικό bonus ανέρχεται έως και στο 25% της ΛΠΤΦ με μέγιστο όριο τα 8.000 ευρώ.
 • Για την αγορά ή μίσθωση υβριδικού plug-in οχήματος χαμηλών εκπομπών ρύπων (έως 50 g/km) η επιδότηση ανέρχεται στο 15% της ΛΠΤΦ για αξία έως 50.000 ευρώ και μέγιστο όριο τα 5.500 ευρώ.
 • Σε αμφότερες τις προαναφερθείσες κατηγορίες, είναι υποχρεωτική η απόσυρση παλαιού οχήματος Ταξί, με ημερομηνία ταξινόμησης στην Ελλάδα έως την 1.1.2013 με την επιβράβευση να ανέρχεται έως στα 2.500 ευρώ. Με αυτό το δεδομένο, το συνολικό οικολογικό bonus μπορεί να ανέλθει έως και στα 10.500 ευρώ ή στα 8.000 ευρώ για όσους επιλέξουν υβριδικό όχημα.
 • Οι ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότησης, όπως οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρίες, λαμβάνουν επιπλέον 1.000 ευρώ.
 
Τι ισχύει για τις νομικές οντότητες ανεξαρτήτου μορφής (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχείρηση)
 
 • Για τις εν λόγω επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα επιλογής έως και τριών οχημάτων ή έως έξι εφόσον η εταιρεία διαθέτει δραστηριότητα σε νησιωτικό δήμο. Η επιλογή των οχημάτων γίνεται από τις παρακάτω κατηγορίες:
 • Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, με ΛΠΤΦ έως 50.000 ευρώ, με επιδότηση έως 15% και μέγιστο οικολογικό bonus έως 5.500 ευρώ.
 • Ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα, με ποσοστό επιδότησης 20% επί της αξίας τους και μέγιστο όριο τα 800 ευρώ.
 • Αμιγώς ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα έως 3,5t. με μέγιστη αξία έως 50.000 ευρώ, με επιδότηση έως 15% της ΛΠΤΦ και μέγιστο όριο τα 5.500 ευρώ.
 • Υβριδικά plug-in ελαφρά επαγγελματικά οχήματα χαμηλών ρύπων (έως 3,5t. και εκπομπές έως 50 g/km) με μέγιστη αξία έως 50.000 ευρώ με επιδότηση έως το 15% της ΛΠΤΦ και μέγιστο όριο τα 4.000 ευρώ.
 
Η επιλογή των οχημάτων από τις επιχειρήσεις μπορεί να γίνει συνδυαστικά από τις τρεις κατηγορίες ή και από μια εξ αυτών.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα απόσυρσης ενός αυτοκινήτου ή ενός δικύκλου, με ποσό επιδότησης στα 1.000 ή 400 ευρώ αντίστοιχα.
Σημειώνουμε πως για κάθε μια από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες ωφελούμενων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής μιας αίτησης ανά ΑΦΜ ενώ, η δαπάνη του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη.
 
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
 
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης έχει δύο στάδια, αυτό της υποβολής του αιτήματος συμμετοχής και αυτό της καταβολής του οικολογικού bonus.
Η υποβολή των αιτημάτων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας kinoumeilektrika.ypen.gr, είναι απλή και συνοδεύεται από την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία ωφελούμενου, όπως αυτά έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης.
Συγκεκριμένα, για το αίτημα συμμετοχής, ο ωφελούμενος θα εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κάνοντας χρήση:
 1. Των κωδικών πρόσβασης στο taxisnet.
 2. Εναλλακτικά –και κυρίως για την περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κωδικών- παρέχεται η δυνατότητα απευθείας εγγραφής με τη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του ενδιαφερομένου.
Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το είδος του οχήματος που επιθυμεί, το μοντέλο, την τιμή και στα αντίστοιχα πεδία θα σημειώσει αν επιθυμεί οικιακό φορτιστή (μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και μόνο στην περίπτωση που επιδοτούνται για αγορά ηλεκτρικού οχήματος), αν θα αποσύρει κάποιο όχημα και αν εντάσσεται σε ειδική κατηγορία με δικαίωμα επιπλέον επιδότησης.
Στη συνέχεια συνίσταται η επιλογή «Αποθήκευση» και η κατόπιν η επισύναψη των σχετικών δικαιολογητικών (τα οποία θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και με όγκο αρχείου μικρότερο των 5 MB).
Κατόπιν αυτών, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει «Αποθήκευση» και «Υποβολή» της αίτησης.
Σημειώνουμε πως οι συμμετέχοντες θα πρέπει προηγουμένως να έχουν λάβει επίσημη προσφορά από τον προμηθευτή του οχήματος που επιθυμούν η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα και υπογραφή του πωλητή. Χωρίς την επισύναψη επίσημης προσφοράς, καμιά αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή και θα επιστρέφεται στον αιτούνται πως συμπλήρωση.
Παράλληλα, τονίζεται πως δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα είναι επιλέξιμα μεταχειρισμένα οχήματα, οχήματα που προέρχονται από μετατροπή (ακόμη και αν είναι καινούργια) καθώς και οχήματα που δεν ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ή (για τα αυτοκίνητα) η Λιανική Τιμή Προ Φόρων τους υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ.
Παράλληλα, για την επιδότηση σε περίπτωση μίσθωσης, η αγορά του οχήματος στη λήξη της μισθοδοτικής περιόδου θα είναι υποχρεωτική προκειμένου να περιέλθει στην κυριότητα του ωφελούμενου.

Περισσότερες πληροφορίες στο Help Desk
H λειτουργία του Help Desk έχει διευρυνθεί και θα δέχεται κλήσεις από τις 10:00 – 22:00 στα τηλέφωνα: 2131513640, 2131513643, 2131513797, 2131513124 2131513139.
Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μέσω του support.kinoumeilektrik;[email protected]