Μεγάλη έρευνα για τις ελληνικές οδικές εμπορευματικές Μεταφορές

Τη διενέργεια έρευνας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές κατά τη διάρκεια του 2020 ανακοίνωσε το Τμήμα Στατιστικών Μεταφορών της Δ/νσης Τομεακών Στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα η έρευνα για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές για έχει περίοδο αναφοράς των στοιχείων το 4ο τρίμηνο του 2019 και τα 1ο, 2ο και 3ο τρίμηνα του 2020.
Σκοπός της έρευνας που διενεργείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 70/2012, είναι η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων επί των Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών αγαθών, στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό.
Το πλαίσιο δειγματοληψίας που θα χρησιμοποιηθεί θα βασίζεται στα στοιχεία μητρώου που παρέχονται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και περιλαμβάνει τα εγγεγραμμένα οχήματα της χώρας.
Το μητρώο δύναται να επικαιροποιείται με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η έρευνα θα είναι δειγματοληπτική, με ερευνώμενη μονάδα το όχημα και θα διενεργείται ανά τρίμηνο. Το μέγεθος του δείγματος, για τα τέσσερα προαναφερθέντα τρίμηνα, ανέρχεται σε περίπου 8.000 οχήματα και καλύπτει το σύνολο της χώρας.
Τα φορτηγά οχήματα που περιλαμβάνονται στην έρευνα αρχικά διαχωρίζονται σε (α): φορτηγά που εκτελούν διεθνείς μεταφορές και (β): φορτηγά που εκτελούν εθνικές μεταφορές, τα οποία διαχωρίζονται περαιτέρω κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή (NUTS 1), κατά χρήση του φορτηγού (Ι.Χ., Δ.Χ.) και κατά τύπο του φορτηγού.
 
 

Advertisement