Μέτρα πρόληψης στα εργοτάξια

Ενημερωθείτε για τα –αυστηρά- μέτρα πρόληψης που το υπουργείο έχει λάβει στα εργοτάξια και στις διαδικασίες κατασκευής δημόσιων έργων.

 
Τα εν λόγω μέτρα συνοψίζονται στην επιστολή του γ.γ. Υποδομών, κ. Γεώργιου Καραγιάννη προς τους αρμόδιους φορείς και είναι σύμφωνα με το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις που έχει θέση ο ΕΟΔΥ. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε πως η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική.
Παράλληλα, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, εξετάζεται το ενδεχόμενο (βάση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020 – ΦΕΚ Α 68, άρθρο 61), η λήψη και πρόσθετων μέτρων ασφαλείας στα εργοτάξια δημόσιων έργων.
Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από την θέσπιση επιπλέον μέτρων, ετκός από μέτρα ατομικής προστασίας του κάθε εργαζόμενου (γάντια, μάσκες, γυαλιά, στολές εργασίας κ.ά.), σε ισχύ έχουν τεθεί τα ακόλουθα:
 • Συστηματική αποφυγή του συνωστισμού των εργαζομένων στις πύλες εισόδου και εξόδου των εργοταξίων, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις (τουλάχιστον 2μ.).
 • Μείωση της σωματικής επαφής μεταξύ των εργαζομένων, τηρώντας τις αποστάσεις στις καντίνες και στα εστιατόρια του προσωπικού, που λειτουργούν εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι υγειονομικές υπηρεσίες.
 • Καθορισμός και ομαδοποίηση διαφορετικών χρόνων προσέλευσης των εργαζομένων προς αποφυγή συγχρωτισμού.
 • Οι εργαζόμενοι πρέπει να κάθονται ένας – ένας σε κάθε σειρά καθισμάτων και σε πεσσοειδή διάταξη στο μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά από και προς τα εργοτάξια ή τους διάφορους χώρους εργασίας.
 • Παρουσία επιτόπου, όπου είναι υποχρεωτική η παρουσία γιατρού εργασίας, με ευθύνη του αναδόχου και της υπηρεσίας.
 • Να γίνεται χρήση των αδειών και να αποφεύγεται η εργασία από τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες καθώς τους μεγαλύτερους σε ηλικία (π.χ. άνω των 60 ετών).
 • Να γίνεται προτροπή στους εργαζόμενους να αναφέρουν στους υπεύθυνους τυχόν αδιαθεσία και να δηλώσουν τηλεφωνικά αν είχαν επαφή με φορέα του ιού ή αν κάποιος άλλος του περιβάλλοντος τους είχε «ύποπτα» συμπτώματα.
 • Μέριμνα για επάρκεια καθαριστικών, απολυμαντικών μέσων και χειροπετσέτων μιας χρήσης, καθώς και κάδων απορριμμάτων σε εμφανή θέση με τακτική αποκομιδή των περιεχομένων τους.
 • Σχολαστικός καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων όπως τουαλέτες, αποδυτήρια, χώροι εστίασης, χώροι συνάθροισης και απολύμανση τους από εξειδικευμένο συνεργείο.
 • Ύπαρξη δοχείου με καθαρό νερό, σαπούνι και χειροπετσέτες στα μηχανήματα έργου για πλύσιμο χεριών, πέραν των καθαριστικών, χλωριούχο διάλυμα με αναλογία 1 προς 10, αντισηπτικά για τα χέρια και οπωσδήποτε τα κατάλληλα καθαριστικά, με μέριμνα των χειριστών – οδηγών στις αλλαγές βάρδιας.
 • Οι χειριστές – οδηγοί θα εργάζονται χωρίς κανέναν άλλο βοηθό ή συνοδηγό στα μηχανήματα έργου.
 • Απαγόρευση της παρουσίας εξωτερικών επισκεπτών στα εργοτάξια και τήρηση των μέτρων υγιεινής από τους εισερχόμενους προμηθευτές ή άλλους.
 • Να προτιμάται η τηλεσύσκεψη και η εξ αποστάσεων εργασία στα συμβούλια εργασίας και στις προγραμματισμένες συσκέψεις των εργοταξίων, όπου είναι εφικτό.
 • Ανάρτηση πινακίδων στις εισόδους εργοταξιακών χώρων για της υπενθύμιση των βασικών οδηγιών του ΕΟΔΥ στους εργαζόμενους.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ