Η Ε.Ε θέλει να προσφέρει μεγαλύτερα κίνητρα για πραγματοποιούνται περισσότερες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές.

Νέοι κανόνες για τις μεταφορικές εταιρείες στην Ε.Ε.

Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις που θέλει να εφαρμόσει η Ε.Ε. Διαβάστε τι προβλέπεται για την ξεκούραση των οδηγών, για τις αποσπάσεις και για τις συνδυασμένες μεταφορές.

 
Τους νέους κανόνες γύρω από τις συνθήκες εργασίας των οδηγών και τις ενδοκοινοτικές μεταφορές ανακοίνωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. που προβλέπει μεταξύ άλλων δεύτερη έκδοση ευφυούς ταχογράφου και εισαγωγή νέων κριτηρίων εγκατάστασης για να καταπολεμηθεί η μάστιγα των εικονικών εταιρειών.

Όσον αφορά τον ευφυή ταχογράφο, αυτός θα μπορεί αυτόματα να καταγράφει πότε και πού το φορτηγό διέσχισε ένα σύνορο ενώ για τις ενδομεταφορές, θα συνεχίσουν να επιτρέπονται το πολύ τρεις μεταφορές σε επτά ημέρες. Η εταιρεία θα πρέπει να οργανώνει τα προγράμματα των οδηγών, ώστε να μπορούν να επιστρέφουν στη χώρα εγκατάστασης του μεταφορέα τουλάχιστον κάθε τέσσερις εβδομάδες ή ύστερα από τρεις εβδομάδες, αν ο οδηγός επιλέξει να λάβει δύο διαδοχικά ρεπό. Η εβδομαδιαία ανάπαυση πρέπει να γίνεται εκτός θαλάμου κατά κανόνα, αλλά αν προκύπτει ζήτημα στη αναζήτηση στέγης, τότε αυτή μπορεί να γίνει και εντός, σε ειδικές περιπτώσεις.

Σχετικά με το καθεστώς απόσπασης, γενικότερα, ο οδηγός πρέπει να εξαιρείται από τους κανόνες που προβλέπονται, αν μια μεταφορά είναι οργανωμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο σύνδεσμος μεταξύ της εργασίας του οδηγού και της χώρας εγκατάστασης παραμένει ανέπαφος. Αυτό σημαίνει πως οι διμερείς μεταφορές εξαιρούνται και ότι η διαμετακόμιση απαγορεύεται. Συνολικά θα επιτρέπονται μάξιμουμ δύο το πολύ πρόσθετες δραστηριότητες φόρτωσης/εκφόρτωσης και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς αυτό να έχει ως αποτέλεσμα την υπαγωγή στο καθεστώς απόσπασης. Μέσω αυτής της μεταρρύθμισης, οι επαγγελματίες οδηγοί θα επωφεληθούν από τον κανόνα της «ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο».

Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε θέλει να προσφέρει μεγαλύτερα κίνητρα για πραγματοποιούνται περισσότερες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων αντικαθιστώντας τα φορτηγά με πιο «φιλικά» προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς όπως φορτηγίδες, πλοία και τρένα. Η οδηγία περί συνδυασμένων μεταφορών του 1992 τροποποιείται, με τους νέους κανόνες να εφαρμόζονται είτε αυτές εκτελούνται από χώρα της Ε.Ε σε άλλη χώρα-μέλος είτε μεταξύ χώρας της Ε.Ε με τρίτη χώρα. Η μεταρρύθμιση εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με το μήκος της ολικής διαδρομής, ενώ ακόμα γίνονται πιο σαφείς οι υποχρεώσεις προσκόμισης στοιχείων για την εκτέλεση τέτοιων μεταφορών και παρατείνονται τα μέτρα οικονομικής στήριξης.
 

 

ΔΙΕΘΝΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ