Νέοι κανόνες στις συνθήκες εργασίας των οδηγών φορτηγών;

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση των παράνομων πρακτικών στις οδικές μεταφορές και για τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των οδηγών εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Μεταφορών.

 
Οι κανόνες της ΕΕ για τους εργαζομένους, οι οποίοι θα βασίζονται στην αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία», θα ισχύουν για τις αποκαλούμενες παραδόσεις «καμποτάζ», σύμφωνα με τροπολογίες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Μεταφορών τη Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι κανόνες αμοιβής ισχύουν για οδηγό φορτηγού που παραδίδει αγαθά σε άλλο κράτος μέλος μετά από διασυνοριακή παράδοση στους οδηγούς της χώρας υποδοχής.

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Μεταφορών πρότειναν επίσης αλλαγές για να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες ανάπαυσης στους οδηγούς. Για παράδειγμα, οι εταιρείες θα πρέπει να οργανώσουν τα δρομολόγιά τους έτσι ώστε, κάθε τρεις εβδομάδες, οι οδηγοί να μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ή σε άλλη τοποθεσία της επιλογής τους για εβδομαδιαία ανάπαυση.

Εξασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού
Το σχέδιο κανόνων αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιθεωρήσεων και των οδικών ελέγχων, καθώς και στην επιτάχυνση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών για την καταπολέμηση της απάτης που σχετίζεται με το χρόνο εργασίας, τις περιόδους ανάπαυσης, τις ενδομεταφορές και την απόσπαση οδηγών.

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν νέα χρονικά όρια για το «καμποτάζ» (δηλ. Την πραγματοποίηση παραδόσεων εντός άλλης χώρας της ΕΕ μετά από διασυνοριακή παράδοση), αντί του ισχύοντος ορίου βάσει του αριθμού των παραδόσεων. Οι διελεύσεις των συνόρων θα πρέπει να καταχωρούνται στον ταχογράφο ενός φορτηγού για να βοηθήσουν στην ανίχνευση των παρανομιών.
Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες σε άλλο κράτος μέλος για να μειώσουν τις δαπάνες που σχετίζονται π.χ. με την φορολογία, ενώ η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα διεξάγεται σε άλλο κράτος), οι επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να ασκούν ουσιαστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στο κράτος μέλος όπου είναι καταχωρημένες.

Κοπή γραφειοκρατίας και αποτελεσματικότερες λειτουργίες
Το σχέδιο νομοθεσίας προβλέπει περιορισμένο κατάλογο διοικητικών απαιτήσεων και μέτρων ελέγχου που τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν στους φορείς εκμετάλλευσης.
Οι βουλευτές επιθυμούν επίσης να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά έγγραφα και ψηφιακές τεχνολογίες για να διευκολυνθεί η επιβάρυνση των οδηγών.
Οι αλλαγές στους κανόνες ανάπαυσης των οδηγών θα παρέχουν στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία για να οργανώσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Για παράδειγμα, οι οδηγοί θα μπορούν να ολοκληρώσουν ένα ταξίδι επιστροφής εάν βρίσκονται κοντά στη βάση λειτουργίας, εφόσον προστίθεται επιπλέον χρόνος ανάπαυσης στην επόμενη περίοδο ανάπαυσης ως αντιστάθμιση.

Οι προτάσεις σχετικά με τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών και την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα οι οποίες τροποποιήθηκαν από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου για τις μεταφορές, αποτελούν μέρος του πακέτου Mobility που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάιο του 2017.
 

 

ΔΙΕΘΝΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ