Νέους κανόνες για τα ηλεκτρονικά διόδια θέσπισε η ΕΕ που μεταξύ άλλων θα βοηθήσουν στον διεθνή εντοπισμό όσων δεν καταβάλλουν τα κόμιστρα.

Νέοι κανόνες της ΕΕ για τα ηλεκτρονικά διόδια

Τα αρμόδια όργανα της ΕΕ αναμένεται να θεσπίσουν νέους κανόνες σε ότι αφορά στο σύστημα των ηλεκτρονικών διοδίων οι οποίες θα πρέπει μέσα στην επόμενη 3ετία να υιοθετηθούν από όλες τις χώρες – μέλη της.

 
Πιο συγκεκριμένα, διαμορφώνεται ένα νέο σύστημα ανταλλαγής δεδομένων που θα παρέχει στις εθνικές αρχές των κρατών – μελών την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων άλλων χωρών αναφορικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, προκειμένου να διευκολύνεται ο εντοπισμός των ιδιοκτητών που δεν έχουν καταβάλει τα οδικά τέλη.
Το νέο αυτό σύστημα αποτελεί μέρος της επικαιροποίησης των κανόνων τηλεδιοδίων που εγκρίθηκαν επίσημα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, μετά και την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (20/11/2018).
Παράλληλα, προβλέπεται να καταστήσουν τα συστήματα ηλεκτρονικών διοδίων πιο αποδοτικά, οικονομικά και φιλικά προς τους χρήστες του οδικού δικτύου ενώ θα άρουν τους διοικητικούς φραγμούς όπως οι διαδικασίες έγκρισης, οι τοπικές –μη τυποποιημένες- τεχνικές προδιαγραφές κ.ο.κ.
Η επικαιροποίηση των κανόνων τηλεδιοδίων ψηφίστηκε στις 14.2.2019 και όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές υπογραφές από τα αρμόδια θεσμικά όργανα θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
Σε είκοσι (20) ημέρες από την εν λόγω δημοσίευση, τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ και οι χώρες – μέλη θα αρχίσουν να τα εφαρμόζουν μέσα σε έως και 30 μήνες από την έναρξη ισχύος τους.

 

 

ΔΙΕΘΝΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ