Τι ισχύει με το δείκτη φορτίου

    Ο δείκτης φορτίου αφορά στο μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανά ελαστικό. Τα ελαστικά που θα τοποθετήσουμε στο αυτοκίνητο μας πρέπει να έχουν δείκτη φορτίου τέτοιο ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί το μεικτό βάρος του.

    Για να επιλέξουμε τον κατάλληλο δείκτη φορτίου (και να μην έχουμε φαινόμενα αστάθειας κατά την κίνηση του αυτοκινήτου μας)  διαιρούμε το μέγιστο μεικτό βάρος του οχήματος διά 4 και το αποτέλεσμα της διαίρεσης το συγκρίνουμε με τις αντιστοιχίες που παρουσιάζονται στον πίνακα που φαίνεται στην κεντρική φωτογραφία.

    Advertisement