Οι νέες υπηρεσίες Michelin «Tire Care»

Το νέο πρόγραμμα «Tire Care» είναι το πρώτο, ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών του Ομίλου Michelin που παρέχει συνδυασμένες λύσεις στους μεταφορείς μέσω της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθιστώντας τη λειτουργία τους πιο αξιόπιστη, αποδοτική, ασφαλέστερη, ταχύτερη και με μειωμένο κόστος.

 
Το σύγχρονο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι μεταφορικές επιχειρήσεις όλων των τύπων, υπόκειται σε ορισμένες βασικές σταθερές που όλοι οι μεταφορείς επιβάλλεται να προσφέρουν στους πελάτες τους. Η ασφάλεια, η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η αξιοπιστία και το ελάχιστο δυνατό κόστος είναι οι βασικοί πυλώνες που κάθε μεταφορική εταιρεία οφείλει να καλύπτει στον μέγιστο βαθμό προκειμένου να είναι ανταγωνιστική.
Προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις που καλύπτουν στον μέγιστο βαθμό τις ανάγκες των πελατών της, η Michelin καταγράφει και αναλύει τα αποτελέσματα δεκάδων σχετικών μελετών που διεξάγει, οι οποίες μάλιστα έχουν να καταδείξουν ορισμένα, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα, ειδικά για τον κλάδο των ελαστικών. 

Εσείς γνωρίζατε ότι:
Μέσω του προγράμματος «Tire Care» που θα αναλύσουμε παρακάτω, η Michelin φιλοδοξεί να δώσει λύσεις σε ορισμένα σημαντικά προβλήματα που παρατηρούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα:
• Στην ΕΕ κατά μέσο όρο, τα ελαστικά αφαιρούνται από τα οχήματα σαν να ήταν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ενώ τους απομένουν 4,8χλστ. γόμας. Ωστόσο, ανάλογα με το κράτος, το σχετικό όριο στη νομοθεσία κυμαίνεται από τα 1 – 2 χλστ.
• Κάθε χιλιοστό γόμας στο πέλμα του ελαστικού αντιστοιχεί σε διαδρομές μήκους 15.000 – 20.000 χλμ. Αντιλαμβάνεστε τα διανυθέντα χιλιόμετρα που χάνονται;
• Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Michelin, το 15% των δυνατοτήτων των ελαστικών παραμένουν αναξιοποίητες. Αυτό με τη σειρά του ισοδυναμεί με απώλειες 15% στον προϋπολογισμό μιας μεταφορικής εταιρείας.
• Ελαστικά με μειωμένη πίεση επιφέρουν αυξημένη κατανάλωση καυσίμου στο όχημα.
• Με βάση τα στοιχεία ατυχημάτων του ADAC, το 1/3 των ακινητοποιήσεων φορτηγών σχετίζονται με τα ελαστικά. Εξ αυτών, το 90% των περιστατικών θα μπορούσαν να αποφευχθούν με αποτελεσματική παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών.

Οι λύσεις που προτείνει το Michelin Tire Care
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καταγράφουν τόσο οι έρευνες της Michelin όσο και οι καθημερινές πρακτικές είναι πως, η παρακολούθηση της κατάστασης των ελαστικών γίνεται κυρίως με επιτόπου εξέταση τους επομένως, η συχνότητα των ελέγχων είναι μικρή και παράλληλα δεν γίνεται με αυτοματοποιημένες, αξιόπιστες και άμεσες διαδικασίες.
Για το λόγο αυτό, η Michelin προτείνει νέες –ψηφιακές- λύσεις που μειώνουν τον χρόνο εξέτασης των ελαστικών ενώ οι μεταφορείς μπορούν να γνωρίζουν πλέον την ακριβή κατάσταση του κάθε ελαστικού στα οχήματα τους (και φυσικά τις μελλοντικές ανάγκες αντικατάστασης τους), εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα τόσο από το κόστος των ελαστικών όσο και από την ελαχιστοποίηση των ακινητοποιήσεων των οχημάτων τους.
Συγκεκριμένα, οι ψηφιακές λύσεις που προτείνει το Michelin Tire Care είναι τρεις και αφορούν σε συγκεκριμένες ανάγκες μεταφορικών επιχειρήσεων:

Michelin TireLog
Προσαρμοσμένο για μικρούς στόλους εταιρειών χωρίς ιδιόκτητο συνεργείο ελαστικών, είναι σε θέση να προσφέρει απλές, πρακτικές λύσεις στην καταγραφή των αναγκών τους.

Michelin iCheck
Πρόκειται για ένα «εργαλείο» για εταιρικούς στόλους άνω των 100 οχημάτων και εταιρείες με ιδιόκτητο συνεργείο ελαστικών, που βοηθά στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση των αναγκών τους.

Michelin iManage
Ένα «εργαλείο» για εταιρείες με ιδιόκτητο συνεργείο ελαστικών και στόλο άνω των 100 οχημάτων που προσφέρει συνδεδεμένη διαχείριση ελαστικών. 

 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ