Οι προτεραιότητες των συνεργείων της Nissan

Με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια εργαζομένων, πελατών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, η Nissan συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες πωλήσεων και after-sales, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

 
Με αυξημένο αίσθημα ευθύνης, η Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης καθώς και το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών της, διατηρεί τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών της στο υψηλότερο δυνατό βαθμό.
Πολλές εκθέσεις και συνεργεία της εταιρείας παραμένουν σε λειτουργία ενώ, τα συνεργεία της εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα εργαζόμενους στο σύστημα Υγείας, οχήματα ειδικού σκοποί (ασθενοφόρα, σώματα ασφαλείας κ.ά.) καθώς και έκτακτες περιπτώσεις πελατών.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Δίκτυο Εμπόρων και Επισκευαστών της Nissan ανά την Ελλάδα, να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ή να επικοινωνήσουν μέσω του [email protected].
Σε ότι αφορά στα ανταλλακτικά, υπάρχει σταθερός εφοδιασμός της αγοράς και του δικτύου επισήμων επισκευαστών της εταιρείας μέσω του Κέντρου Διανομής Ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο.
 

 

ΑΓΟΡΑ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Nissan - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ