Όλα αλλάζουν στα διπλώματα οδήγησης

Καταγραφή όλων των εξετάσεων, ευρείς ελέγχους και βαριά πρόστιμα προβλέπει το αναθεωρημένο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή τις επόμενες μέρες.

 
Στην Βουλή θα κατατεθεί μέσα στις επόμενες μέρες το αναθεωρημένο σχέδιο νόμου σχετικά με το νέο τρόπο που θα γίνονται οι εξετάσεις για τα διπλώματα οδήγησης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται χρήση ψηφιακών και οπτικοακουστικών μέσω σε κάθε στάδιο της εξέτασης, τήρηση αρχείου των εξετάσεων και διενέργεια συνεχών ελέγχων και επιθεωρήσεων όλων εμπλεκόμενων πλευρών. Οι εκπαιδευτές θα υποχρεούνται τώρα να παραχωρούν για μικρό χρονικό διάστημα το όχημα για τις εξετάσεις και θα πρέπει να το εξοπλίζουν με αξιόπιστη διαδικτυακή σύνδεση με κάμερες που θα απεικονίζουν ευδιάκριτα την καμπίνα του οχήματος σε συνεργασία με μικρόφωνα, ώστε να επιτυγχάνεται αδιάλειπτη σύνδεση με το Κέντρο Ελέγχου του υπουργείου.

Live μετάδοση και καταγραφή
Τόσο οι θεωρητικές εξετάσεις όσο και οι πρακτικές θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και θα καταγράφονται με τη χρηση οπτικοακουστικών μέσων. Το υλικό θα μεταφορτώνεται με ευθύνη του εκπαιδευτή σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή και θα αποτελεί το συνοδευτικό υλικό της δοκιμασίας.

Σε δύο στάδια η διαδικασία
Προβλέπεται ότι κάθε υποψήφιος οδηγός θα υποβάλλεται πρώτα στην θεωρητική εξέταση και αν επιτύχει θα προχωρά στην δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς που που θα διενεργείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο θα εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες και αν οι υποψήφιοι περάσουν τα τεστ θα προχωρούν στο δεύτερο στάδιο που προβλέπει ειδικές δοκιμασίες. Σημαντικό είναι να τονιστεί πως ο εκπαιδευτής δεν θα επιτρέπεται να βρίσκεται εντός του οχήματος.

Οι ειδικές δοκιμασίες
Οι ειδικές δοκιμασίες θα πραγματοποιούνται σε ειδικούς χώρους ή πίστες και θα δίνεται η δυνατότητα διενέργειας τους με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης καταγραφής των δεδομένων κα αυτόματης εξαγωγής του αποτελέσματος.
Επιπλέον καθιερώνεται σύστημα εποπτείας εκπαιδευτών και εξεταστών ενώ το Σώμα Επιθεωρητών θα αξιολογεί το Τμήμα Αδειών Οδήγησης και το καταγραφικό υλικό. Τέλος, θα δημιουργηθεί μια μεγάλη βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικές καρτέλες υποψηφίου, εκπαιδευτή, εξεταστή, σχολής οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης.

Πρόστιμα
Το νομοσχέδιο προβλέπει πρόστιμο 1.000 ευρώ και και απαγόρευση επανεξέτασης από έξι μήνες έως τρία χρόνια προβλέπονται για υποψηφίους που θα υποπέσουν σε παραβάσεις σχετιζόμενες με τις άδειες οδήγησης. Με οριστική αφαίρεση άδειας κινδυνεύουν εκπαιδευτές και σχολές οδηγών.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ