Οι Σχολές Οδηγών μπορούν πλέον να αποκτήσουν μέσω μίσθωσης (leasing) τα εκπαιδευτικά οχήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία τους.

Οχήματα με leasing για τις Σχολές Οδηγών

Με σχετική απόφαση του υπουργείου Μεταφορών, καθίσταται δυνατή η χρηματοδοτική ή λειτουργική μίσθωση και των εκπαιδευτικών οχημάτων των Σχολών Οδηγών.

 
Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης με αριθμό πρωτοκόλλου 47/28-1-2020 της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.) και σύμφωνα με τα όσα ισχύουν με βάση τα όσα ορίζονται από το π.δ. 208/2002 (Α 194) με τίτλο «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με σχετική απόφαση (αρ. πρωτ. Δ30/Β3-13153/1633) που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, ανακοινώνει πως: «… Οι Σχολές Οδηγών μπορούν για τις ανάγκες της λειτουργίας τους να έχουν στην κατοχή τους εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή μίσθωσης (όπως λειτουργική).
Στην περίπτωση αυτή, στην άδεια κυκλοφορίας του εκπαιδευτικού οχήματος αναγράφεται ως κάτοχος η μισθώτρια εταιρεία
».
Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος υποβάλλεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και συνοδεύεται υποχρεωτικά από απλό φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ