Παράταση στα διπλώματα που λήγουν

Με σχετική εγκύκλιο, το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε την παράταση ισχύος των διπλωμάτων οδήγησης με ημερομηνία λήξης από 1.2.2020 – 31.8.2020, διάρκειας επτά μηνών.

 
Παράταση στην ισχύ των αδειών οδήγησης που λήγουν ή έχουν λήξει, παρέχει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών που εκδόθηκε τη 2α Ιουνίου για επτά (7) μήνες.
Παράλληλα, προβλέπεται και η παράταση των Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας) για τους επαγγελματίες οδηγούς, με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Αυγούστου του 2020.
Συγκεκριμένα, στην σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που μπορείτε να βρείτε εδώ, αναφέρονται τα εξής:
«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 & 3 του Α σχετικού Κανονισμού, παρατείνεται για επτά (7) μήνες από την ημερομηνία λήξης η ισχύς των:
α. Αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης (σημείο 4β στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020.
β. Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης (στήλη 12 στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020.
Παράδειγμα: Η ισχύς άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι. με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 18η Απριλίου 2020 παρατείνεται έως την 18η Νοεμβρίου 2020.»
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της προηγούμενης άδειας ενώ σε κατόχους άδειας οδήγησης η οποία έχει παραταθεί για επτά (7) μήνες, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση για ανανέωσή της οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας άδειας. Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας τίθεται η ημερομηνία λήξης της παραταθείσας άδειας.


 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ