Παράταση στην ισχύ των αδειών οδήγησης για αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 74ο έτος της ηλικίας τους, έδωσε το υπουργείο Μεταφορών.

Παράταση στην ισχύ της άδειας οδήγησης των ηλικιωμένων

Παράταση στην ισχύ των αδειών οδήγησης για αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 74ο έτος της ηλικίας τους, έδωσε το υπουργείο Μεταφορών.

 
Μέχρι να πραγματοποιηθούν οι δοκιμασίες ανανέωσης του διπλώματος, οι οποίες έχουν πάει πίσω από τη συνεχιζόμενη αποχή των εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών, το υπουργείο ανακοίνωσε μία ακόμα παράταση ισχύος για αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 74ο έτος της ηλικίας τους.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος του γενικού γραμματέα: «η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και υποβάλλουν, μετά την 30η Αυγούστου 2018, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της, έως και την 28η Φεβρουαρίου 2019, παρατείνεται έως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς».

Επιπλέον γίνεται λόγος πως η ημερομηνία επανεξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς δεν μπορεί να απέχει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ανανέωση περισσότερο από:

- Πέντε μήνες για όσους έχουν υποβάλει αίτηση από τις 30 Αυγούστου 2018 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2018.

- Τέσσερις μήνες για όσους θα υποβάλουν αίτηση από την 1η Δεκεμβρίου 2018 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

- Τρεις μήνες για όσους θα υποβάλουν αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Τέλος, σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη παράταση ισχύος των διπλωμάτων θα χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ