Διαγωνισμό για τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου αναφορικά με τα Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης και Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης οχήματα με οδηγό, προανήγγειλε το Υπουργείο Μεταφορών.

Ψηφιακό μητρώο για τους επαγγελματίες οδηγούς

Διαγωνισμό για τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου αναφορικά με τα Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης και Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης οχήματα με οδηγό, ετοιμάζει το Υπουργείο Μεταφορών.

 
Ο νέος διαγωνισμός ύψους 60.000 ευρώ αφορά όλους τους ιδιοκτήτες ταξί, όλους τους ιδιοκτήτες Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης με οδηγό, αλλά και τις συμβάσεις ενοικίασης και έχει ως στόχο του να πραγματοποιήσει μία ηλεκτρονική καταγραφή των επαγγελματιών αυτοκινητιστών.
 
Η εταιρεία που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας το έργο, θα δημιουργήσει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα κρατηθεί το μητρώο σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 18 του ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59 Α΄) των:

-Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων

-Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό και των οδηγών τους,

-Φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης, οι οποίες ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών κατά το άρ. 12 του ως άνω νόμου ή/ και την ενοικίαση ΕΙΧ με οδηγό κατά το άρ. 13.

Τέλος να σημειωθεί πως είναι απαραίτητο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, και κατά τα οριζόμενα του άρ. 20 του ν.4530/2018, στο ψηφιακό Μητρώο να καταχωρούνται στοιχεία των συμβάσεων ενοικίασης των Ε.Ι.Χ. που εκμισθώνονται με οδηγό, κατΆ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΑΆ 222) και των κατΆ εξουσιοδότηση της κανονιστικών πράξεων.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ