Ακόμη και η μερική / ολική απαγόρευση κυκλοφορίας των παλαιών οχημάτων προβλέπεται στο σχέδιο του ΕΠΕΑΡ που έχει καταθέσει προς δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Στα σκαριά η απαγόρευση κυκλοφορίας των παλαιών οχημάτων

Η μερική ή ολική απαγόρευση κυκλοφορίας των παλαιών οχημάτων περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που έχει κατατεθεί προς δημόσια διαβούλευση έως την 15η Ιουλίου.

 
Στο πλαίσιο εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την σχετική οδηγία της ΕΕ (2016/2284), το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει καταθέσει προς δημόσια διαβούλευση έως την 15η Ιουλίου το Σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.
Στο εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πολλές και άκρως ενδιαφέρουσες διατάξεις που αφορούν στα όρια ηλικίας των κυκλοφορούντων και νέο-ταξινομούμενων οχημάτων όλων των τύπων, καθώς και σχέδια για την μερική ή ολική απαγόρευση της κυκλοφορίας τους.
Τα όσα αναφέρονται φυσικά στο «ΕΠΕΑΡ», έχουν καταρτιστεί με βάση την αρμόδια οδηγία της ΕΕ (ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/76467/3577/5.10.2018, Κ.Υ.Α. Β 4740), και αφορούν τη συμμόρφωση τη ελληνικής νομοθεσίας με τις δεσμέυσης για μείωσης των εκπομπών ρύπων για το διάστημα από το 2020 – 2030 και μετά.
Σε ότι αφορά στον τομέα των Μεταφορών, το ΕΠΕΑΡ προτείνει μεταξύ άλλων μέτρα όπως:
  • Απαγόρευση της εισαγωγής παλαιών οχημάτων
  • Κίνητρα για τα νέα οχήματα και αντικίνητρα για τα παλαιά
  • Καθορισμός μέγιστης επιτρεπόμενης ηλικίας ή εκπομπών ρύπων για τα κυκλοφορούντα οχήματα.
 
Σχετική με την απαγόρευση κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων
Με την πρόταση για «καθορισμό κλίμακας μέγιστων επιτρεπόμενων ηλικιών ή/και επιπέδων εκπομπών αερίων για όλα τα οδικά οχήματα», η Πολιτεία καλείται να δώσει μια λύση στην… ανυπαρξία ορίου στην ηλικία των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, πέρα της πρόβλεψης για μέγιστη ηλικία 27 ετών στα λεωφορεία.
Στην πρόταση του ΕΠΕΑΡ περιλαμβάνεται ο καθορισμός μερικής ή ολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων ανάλογα με την ηλικία ή το επίπεδο εκπομπών ρύπων τους, καθώς και ο ορισμός ενός σταδιακού χρονοδιαγράμματος περιορισμού της ηλικίας τους, ανά τύπο οχήματος, τόσο έως το 2027 όσο και έως το 2037 και μετά.
 
Το πλήρες σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του υπουργείου Περιβάλλοντος, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως την 15η Ιουλίου, μπορείτε να βρείτε εδώ
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ