Τα ΙΚΤΕΟ ζητούν παράταση στα Δ.Τ.Ε.

Περαιτέρω παράταση της ισχύος των Δ.Τ.Ε. που λήγουν έως την 31η Νοεμβρίου εισηγούνται οι εκπρόσωποι των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ της χώρας.

 
Ως ανεπαρκή κρίνουν την παράταση των 45 ημερών που το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών θέσπισε λόγω της πανδημίας, για τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου που λήγουν ως την 31η Νοεμβρίου του 2020, τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.
Σε σχετική ανακοίνωση τους, οι εκπρόσωποι του κλάδου αναφέρουν πως: «… Σε συνέχεια της έκδοσης από το ΥΜΕ παράτασης 45 ημερών και έπειτα από υπολογισμό των αναμενόμενων τεχνικών ελέγχων περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως στην περίπτωση που δεν ληφθεί σχετική μέριμνα από το υπουργείο, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο συνωστισμού στα ΚΤΕΟ μετά την 30.11.2020, γεγονός που θα επιφέρει δυστυχώς τα απολύτως αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκονται σήμερα, με την ισχύουσα αναστολή της λειτουργίας των ΚΤΕΟ».
Για τον λόγο αυτό, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ απέστειλε αίτημα προκειμένου να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την ομαλή μετάβαση των πολιτών στην κανονικότητα στα ΚΤΕΟ και να αποφευχθούν σκηνές με ουρές οχημάτων, συνωστισμού πολιτών και αυξημένου κίνδυνου μετάδοσης του ιού, ακυρώνοντας έτσι κάθε προσπάθεια πρόληψης έως σήμερα.
Περαιτέρω, τα ΙΚΤΕΟ ζητούν:
  • Επέκταση του χρονικού διαστήματος παρατάσεως όλων των Δ.Τ.Ε. ΚΤΕΟ που λήγουν εν μέσω αναστολής λειτουργίας των ΚΤΕΟ για διάστημα ενενήντα (90) και όχι σαράντα πέντε (45) ημερών.
  • Μέριμνα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και έκδοση σχετικής ΚΥΑ που θα προβλέπει την παράταση του χρόνου χορήγησης αδειών στους εργαζομένους των επιχειρήσεων, κατά εύλογο χρονικό διάστημα εντός του 2021.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement